Tatranský pohár slovenských kopovov 2015 – zhodnotenie

Tatranský pohár 2015   V dňoch 24.-25.10.2015 sa v prostredí Západných a Vysokých Tatier uskutočnil 3. ročník Tatranského pohára. Strediskom súťaže bolo rekreačné zariadenie Akademik v Račkovej doline, Pribylina. Priebeh súťaže bol umocnený prekrásnym jesenným slnečným počasím s úžasnou tatranskou panorámou. Súťaže sa zúčastnilo 6 vodičov so svojimi slovenskými kopovmi. Slávnostné otvorenie, za zvukov poľovníckych…

Čítaj ďalej

MAR 2015 – výber

Dňa 31.11.2019 sa konal výber psov na Memoriál Andreja Renča, ktorý sa bude konať 6.-8.11.2015 v Slanci. Výberu sa zúčastnilo 9 slovenských kopovov. Dvaja vodiči sa pred výberom ospravedlnili a výberu sa nezúčastnili. Z deviatich slovenských kopovov vybral rozhodcovský zbor na čele s Ing Stanislavom Moravčíkom päť štartujúcich a dvoch…

Čítaj ďalej

Klubové SD – 2016

Žiadam záujemcov o poriadanie klubových SD v roku 2016,aby oznámili svoj záujem mailom predsedovi KCHSK v termíne do 15.11.2015. Podmienkou usporiadania KSD je poskytnutie revíru. Delegovanie rozhodcov zabezpečí klub. Uveďte miesto konania KSD, dátum, zodpovednú osobu + kontakt (telefón, mail), čas začiatku akcie s miestom zrazu. MUDr.Adrian Kališ,PhD. predseda KCHSK…

Čítaj ďalej

Tatranský pohár 2015 – propozície

Čestné predsedníctvo Ing. Lubomír Machiniak  – riaditeľ OZ Liptovský Hrádok Ing. Michal Králik  – predseda UPS Pribylina MUDr. Adrian Kališ PhD. –  predseda KCHSK Ing. Tibor Kabzan – predseda OPK Liptovský Mikuláš   Organizačný výbor Ing. Ján Vrbenský Ing. Peter Láni Ing. Miroslav Priechodský, PhD. Rozhodcovský zbor: deleguje ÚRSPZ na…

Čítaj ďalej

Výcvikový deň v Jelšovci – priebeh

Za krásneho počasia, dňa 29.8.2015 sa konal výcvikový deň v okrese Lučenec, v Jelšovci. Pán JUDr. Martin Ľupták PhD., ako domáci hostiteľ krátko privítal účastníkov akcie a po krátkom pohostení sa začínala práca s kopovmi. Čas trochu súril, nakoľko už v ranných hodinách sa dalo predpokladať extrémne teplé počasie, čo sa nakoniec aj odzrkadlilo…

Čítaj ďalej

Špeciálna výstava slovenských kopovov

Dňa 13.9.2015 sa v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline konala Špeciálna výstava slovenských kopovov, ako súčasť programu Dňa sv. Huberta. Na výstavu bolo prihlásených 52 jedincov nášho národného plemena, z toho 12 psov a 40 sučiek. Nedostavili sa 4 jedince. Všetky triedy psov posudzoval Ing. Ľudovít Pitoňák, všetky triedy sučiek František Homola. Atmosféru…

Čítaj ďalej