30
JUL

Termíny odberov vzoriek DNA

15.8.2014 Topoľčianky – Národný dom – námestie 17.00
16.8.2014 Poltár-oplôtok 8.00-10.00
16.8.2014 Zvolen ranč u p.Luntera-11.30-13.00
16.8.2014 Ružomberok Lúčky 15.00-17.30
6.9.2014 Divín-oplôtok-8.00
13.9.2014 Bijacovce-výstavisko 9.00-13.00
11.10.2014 Petrovec-12.00-14.00
29.11.2014 Košice – Kraľovce - oplôtok-9.00-13.00
7.12.2014 Veľké Rovné-oplôtok-11.00-12.30

Zo sebou si prineste preukaz pôvodu.

Pri háraní suky je potrebné zabezpečiť jej izoláciu od psov, kvôli kontaminácii vzoriek. Zároveň sa bude robiť fyzická inventúra psov, s vážením a meraním psov na štatistické účely.  
Žiadam Všetkých majiteľov chovných jedincov, aby si vybrali jeden z termínov, ktorí im vyhovuje. Jedince, ktoré boli uchovnené do 1.7.2014 budú mať DNA testy hradené klubom, ak ich absolvujú do 31.12.2014. Po tomto termíne si bude hradiť DNA testy majiteľ. Pokiaľ jedinec uchovnený do 1.7.2014 NEBUDE MAŤ vykonaný DNA test do 31.12.2014, bude mu pozastavená chovnosť. Majitelia jedincov uchovnených po 1.7.2014 uhradia 35€ za vyšetrenie DNA priamo na mieste. Vzorky sa budú odoberať sterom z lícnej sliznice.

Poradca chovu – Ivan Minich


29
JUL

Žiadam dodržiavať ekonomickú smernicu

 Je nutné uviesť riadne variabilný symbol a informáciu pre príjemcu.

Prosím nespájať platby!!!!!!!!!!!!!!!!

Zároveň žiadam platiteľov neidentifikovaných platieb aby kontaktovali  tajomníka klubu, nakoľko nie je zrejmé za čo bolo platené a kým !!!

V prípade ak nebude možné spárovať platbu nie je možné zaevidovať platbu.

Tajomník KCHSK – JUDr. Martin Ľupták

 

 


18
JUL

Bonitácie – upozornenie

Pred prihlásením na bonitáciu si pozorne prečítajte podmienky bonitácie. Pokiaľ nebude zaslaný rodokmeň, tak nebude prihláška schválená a po 2 dňoch zmazaná. V prípade ak bude zistené, že nespĺňate podmienky bonitácie, bude prihláška vymazaná. Následne bude umožnené prihlásiť sa ďalšiemu záujemcovi.


15
JUL

Zoznam členov

Zoznam členov je aktualizovaný ku 31.5.2014

Poplatky pre členov a nečlenov budú zverejnené v novej ekonomickej smernici platnej od 18.7.2014. Kto neuhradí členské za daný rok, automatický stráca členstvo v klube a budú pre neho platiť poplatky ako pre nečlena. Z toho vyplýva pre chovateľov aj povinnosť uzavrieť zmluvu o chovateľskom servise.

V prípade ak ste poplatok zaplatili do 31.5.2014 a nie ste uvedený v zozname, oznámte to mailom matrikárovi klubu.

Zoznam bude priebežne aktualizovaný.

 

Králik


14
JUL

Inzercia

Vážený kopoviari

Odo dnes si môžu registrovaný užívatelia sami pridávať inzeráty.

Pravidlá pridávania inzerátov:

V sekcii INZERCIA si môžu inzerovať bezplatne členovia Klubu chovateľov slovenského kopova (ďalej KCHSK), ktorý majú zaplatené členské za aktuálny rok. Inzerovať si bude možné iba jedince plemena slovenský kopov s preukazom pôvodu.
Pre nečlenov KCHSK bude účtovaný poplatok 10€ / 1 inzerát / 1 mesiac.
Vyhradzujeme si právo vymazať inzerát s nevhodným obsahom alebo obsahom, ktorý porušuje zákony Slovenskej republiky. Duplicitné inzeráty budú vymazané.
Pridaním inzerátu súhlasíte s týmito pravidlami.

Králik