Tatranský pohár 2015 – propozície

Čestné predsedníctvo Ing. Lubomír Machiniak  – riaditeľ OZ Liptovský Hrádok Ing. Michal Králik  – predseda UPS Pribylina MUDr. Adrian Kališ PhD. –  predseda KCHSK Ing. Tibor Kabzan – predseda OPK Liptovský Mikuláš   Organizačný výbor Ing. Ján Vrbenský Ing. Peter Láni Ing. Miroslav Priechodský, PhD. Rozhodcovský zbor: deleguje ÚRSPZ na…

Čítaj ďalej

Výcvikový deň v Jelšovci – priebeh

Za krásneho počasia, dňa 29.8.2015 sa konal výcvikový deň v okrese Lučenec, v Jelšovci. Pán JUDr. Martin Ľupták PhD., ako domáci hostiteľ krátko privítal účastníkov akcie a po krátkom pohostení sa začínala práca s kopovmi. Čas trochu súril, nakoľko už v ranných hodinách sa dalo predpokladať extrémne teplé počasie, čo sa nakoniec aj odzrkadlilo…

Čítaj ďalej

Špeciálna výstava slovenských kopovov

Dňa 13.9.2015 sa v priestoroch Múzea liptovskej dediny v Pribyline konala Špeciálna výstava slovenských kopovov, ako súčasť programu Dňa sv. Huberta. Na výstavu bolo prihlásených 52 jedincov nášho národného plemena, z toho 12 psov a 40 sučiek. Nedostavili sa 4 jedince. Všetky triedy psov posudzoval Ing. Ľudovít Pitoňák, všetky triedy sučiek František Homola. Atmosféru…

Čítaj ďalej

Tatranský pohár 2015 – prihlasovanie

Na súťaž sa môže prihlásiť každý vodič iba jedného slovenského kopova, ktorý v deň súťaže bude mať vek minimálne 2 roky. Slovenský kopov, ktorý bude štartovať na Tatranskom pohári musí mať absolvované predbežné skúšky farbiarov (PF) a skúšky duričov (SD) alebo farbiarské skúšky duričov (FD), nakoľko počas súťaže môže dôjsť ku dohľadávkam…

Čítaj ďalej

Špeciálna výstava slovenských kopovov – propozície

1, Veterinárne podmienky pre účasť na ŠV: pri vstupe – prezentácii majitel’ alebo držiteľ  zvieraťa predloží doklady: PAS s identifikáciou čipom, tetovaním alebo zdravotný preukaz,kde bude potvrdené (v lehote max.3 dni pred akciou) príslušným veterinárnym lekárom, že predvedené zvieratá sú klinicky zdravé a a, odčervené: proti  ekto a endoparazitom (dátum, prípravok)…

Čítaj ďalej