27
AUG

Bonitácia 6.9.2014 – Divín

6.9.2014 o 8.00 sa v Divíne uskutoční bonitácia slovenských kopovov.

Zloženie bonitačných komisií:

EXTERIÉR – MUDr. Adrián Kališ PhD., Ivan Minich, Milan Vetrák, František Homola

VÝKON – Zoltán Híveš, MVDr. Rastislav Siládi, Ing. Jaroslav Kýpeť, Ing. Peter Láni

V tomto termíne sa budú odoberať aj vzorky DNA sterom zo sliznice. Odber bude prebiehať v čase od 8.00 do 10.00.

Hlavný poradca chovu - Ivan Minich


10
AUG

Klubová výstava Bijacovce – 1. uzávierka

Blíži sa prvá uzávierka.

Prihlášky, ktoré nebudú uhradené do 15.8.2014 a zároveň platby pripísané na účet do 18.8.2014, bude zmenená výška poplatku za výstavu po prvej uzávierke.

 

Králik


3
AUG

Prihlášky na výstavu v DOGSHOW.SK

V systéme DOGSHOW.SK si členovia klubu nezabudnite pridať členstvo v klube KCHSK, inak Vám systém vygeneruje poplatok ako pre nečlena klubu.

dogshow

 

Kto nemá uhradený členský poplatok za rok 2014, je nečlen klubu a má poplatok ako nečlen klubu !!!

Králik


29
JUL

Žiadam dodržiavať ekonomickú smernicu

 Je nutné uviesť riadne variabilný symbol a informáciu pre príjemcu.

Prosím nespájať platby!!!!!!!!!!!!!!!!

Zároveň žiadam platiteľov neidentifikovaných platieb aby kontaktovali  tajomníka klubu, nakoľko nie je zrejmé za čo bolo platené a kým !!!

V prípade ak nebude možné spárovať platbu nie je možné zaevidovať platbu.

Tajomník KCHSK – JUDr. Martin Ľupták

 

 


22
JUL

Výstava Bijacovce – poplatky

Na základe novej ekonomickej smernice je potrebné pri úhrade poplatkov priamym vkladom na účet v banke navýšiť poplatok o 1,5 Eura.

Králik


18
JUL

Bonitácie – upozornenie

Pred prihlásením na bonitáciu si pozorne prečítajte podmienky bonitácie. Pokiaľ nebude zaslaný rodokmeň, tak nebude prihláška schválená a po 2 dňoch zmazaná. V prípade ak bude zistené, že nespĺňate podmienky bonitácie, bude prihláška vymazaná. Následne bude umožnené prihlásiť sa ďalšiemu záujemcovi.