Agenda členov KCHSK

V AGENDE je pridaná nová funkcia, pridať kopova a vymazať kopova. Máte tu možnosť si evidovať svojho kopova, ktorý nie je medzi chovnými jedincami. V krátkej dobe bude na stránke aj zoznam týchto psov. Bude slúžiť ako prehľad kopovov vo vlastníctve členov KCHSK. Prípadné pripomienky alebo návrhy mi posielajte na mail…

Čítaj ďalej

Putovný pohár slovenského kopova 2016 – prihlasovanie

Na stránke je spustené prihlasovanie kopovov na medzinárodnú súťaž – Putovný pohár slovenského kopova 2016. Po prihlásení na súťaž zašlite oskenovaný rodokmeň na web.kchsk@gmail.com a zolo.hives@gmail.com. Až po skontrolovaní rodokmeňa vám bude potvrdená prihláška. Cena štartovného na súťaži je 30€, ktoré uhradíte až po obdržaní rozhodnutia o výbere na súťaž. Dátum uzávierky…

Čítaj ďalej

Zmena prihlasovacieho mena na webovú stránku KCHSK

Nakoľko v priebehu následujúcich dvoch týždňoch budem robiť zmeny na webovej stránke, kde budem upravovať prihlasovacie mená z tvaru štvorčíslia na plný tvar čísla preukazu, vzniknú dočasné problémy s prihlasovaním. Pokiaľ sa vám nebude dať prihlásiť pôvodným prihlasovacím menom (napr. 1111) použite pridelené číslo člena  (napr. R-1111). Za prípadne problémy…

Čítaj ďalej

Informácie členom KCHSK v súvislosti s DNA a firmou VETGENE

Vážený členovia KCHSK V snahe získať informácie od firmy VETGENE sme ich požiadali o stretnutie. Toto stretnutie sa malo konať v priebehu tohto týždňa. Chceli sme si objasniť to akou formou prebiehali porovnávania vzoriek DNA odobratých chovným jedincom a aká je presnosť určenia príbuznosti. Zástupca firmy VETGENE Mgr. Jakabová formou mailu zrušila…

Čítaj ďalej

Špeciálna výstava slovenských kopovov Pribylina 11.9.2016 – propozície

  1, Veterinárne podmienky pre účasť na ŠV: pri vstupe – prezentácii majitel’ alebo držiteľ  zvieraťa predloží doklady: PAS s identifikáciou čipom, tetovaním alebo zdravotný preukaz,kde bude potvrdené (v lehote max.3 dni pred akciou) príslušným veterinárnym lekárom, že predvedené zvieratá sú klinicky zdravé a a, odčervené: proti  ekto a endoparazitom (dátum,…

Čítaj ďalej

Vyjadrenie nového tajomníka k situácii vo výbore KCHSK

Na poslednom výbore KCHSK konanom 28.8.2016 došlo k výrazným personálnym zmenám, spôsobenými hlavne postojom predsedu klubu k nášmu národnému plemenu slovenskému kopovovi. Jeho vyjadrenia na adresu slovenského kopova boli pre niektorých členov nezlučiteľne s jeho ďalším fungovaním ako predsedu. Preto sa traja členovia rozhodli ukončiť svoje pôsobenie vo výbore pod…

Čítaj ďalej

Vyjadrenie MUDr. Adriana Kališa PhD.

Na základe neustálych slovných útokov až osočovania zo strany niektorých členov a nečlenov KCHSK, ako aj na základe môjho osobného, diametrálne odlišného stanoviska od časti členov výboru KCHSK v prípade riešenia zistenej situácie ohľadom nesúladu vzoriek DNA u časti chovných jedincov slovenského kopova (ich snaha o neuverejnenie resp. čiastočné zamlčanie zistených výsledkov), som sa…

Čítaj ďalej

Autorizovaný prístup

Vzhľadom na uznesenie výboru zo dňa 17.6.2016 budú zverejnené interné dokumentu KCHSK iba pre členov KCHSK. Niektoré stránky nebudú viditeľné pre neprihlásených užívateľov. Ak nie ste zaregistrovaný môžete sa registrovať tu   Registrácie budú vybavované postupne, z dôvodu pracovnej vyťaženosti 🙂 Bc. Jozef Králik  

Čítaj ďalej