10
OKT

Odber vzoriek DNA

Dňa 11.10.2014 v čase od 12.00 do 14.00 bude odber vzoriek DNA v Nižnom Petrovci.

Mapa

 


30
SEP

Ipeľský pohár

Dňa 1.10.2014 bude ukončené prihlasovanie na Ipeľský pohár. Do tohto dňa sa môžete prihlásiť na stránke v záložke Podujatia/prihlasovanie na podujatia.

Na súťaži môže štartovať maximálne 6 psov. V prípade prihlásenia viacerých psov budú o výbere rozhodovať výcvikári.

Králik


14
SEP

Klubová výstava 2014 Bijacovce – výsledky

Dňa 13.9.2014 sa v Bijacovciach konala Klubová výstava slovenských kopovov za účasti 41 jedincov slovenského kopova vystavovateľov zo Slovenska, Poľska a Nemecka.

Prihlásených bolo  16 psov a 26 sučiek.

Rozhodcovia:

Ing. Ján Pilát – všetky triedy psov

Ing. Ľudovít Pitoňák – všetky triedy sučiek

Pokračovať v čítaní


12
SEP

Výstava Bijacovce – program

Program / ProgrammPrijímanie psov/Übername der Hunde
Posudzovanie/Richten
08:00
09:00

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných regiónov a štátov musia mať Pet Passport.

 

Všeobecné ustanovenia

Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady

( kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov) , budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov  nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom , výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné.

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný.