Poplatky z bankového účtu sú aktualizované ku dňu 14.09.2023 , z pokladne sú aktualizované ku dňu 23.04.2023

Okres Banská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1030 Ing. Milan BLAŽEK Banská Bystrica XX
M-2223 Ján CHOVANEC Čerín X
R-1139 MVDr. Rudolf JANTO Valaska X
R-2364 Štefan KVORKA Oravce X
R-2331 Ing. Daniel LOH Selce X
R-2012 Ján MESIARKIN Medzibrod X
R-1256 Ing. Stanislav MORAVČÍK Badín X
R-1284 Pavol PECNIK Banská Bystrica 1 X
R-2433 Michal SRŠEŇ Selce X

Okres Banská Štiavnica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1060 Ing. Jaroslav DUDÍK Banská Štiavnica X
R-2121 Svätobor DUDÍK Banská Štiavnica X
R-1223 Ing. Ľudovít LUKÁČ Banská Belá X
R-1593 Ing. Jozef VAKULA PhD. Banská Belá X
R-1418 Peter ZIGMUND Banská Štiavnica X

Okres Detva

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1863 Ing. Jozef HLBOCKÝ Podkriváň XX
R-2471 Peter JAMRICH Vígľaš X
R-1193 Róbert KRAHULEC Hriňová X
R-2157 Ján MELICHERČÍK Horný Tisovník X
R-1499 Ing. Zuzana MIHÁLIKOVÁ Lom nad Rimavicou X
M-2158 Ing. Iveta NEVOLNÁ Detva X
R-1281 Ing. Štefan PAVELKA Slatinské Lazy X
R-2390 Ján ŠUFLIARSKY Detva X
R-1369 Štefan ŠULEK Hriňová X

Okres Krupina

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1876 Ing. Dušan JANTOŠKA Krupina X
R-1838 Peter LÍŠKA Domaníky X

Okres Lučenec

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2427 Ing. Peter ANTALÍK Lučenec X
R-2269 Ing. Vladimír ČEMERIČKA Lučenec XX
R-2027 Ing. Milan ČERNOK Vidiná -5€
R-1046 Ing. Milan ČERNOK ml. Vidiná -5€
R-1056 Ján DOBŠINSKÝ Lučenec X
R-1120 Ing. Igor HRONČEK Vidiná X
R-1158 Dušan KARÁSEK Ružiná XX
R-2237 Mgr. Ivan KARÁSEK Ružiná XX
R-2300 Ing. Martin KOVAŘ Divín X
R-1504 JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. Lučenec XX
R-2301 Ing. Pavel PAUČO Mýtna X
R-1344 Juraj STIERANKA Rapovce X
R-1366 Vladimír ŠPUREK Fiľakovo XXXXX
R-1712 Mgr. Juraj ŠTAUDINGER Lučenec XX
R-1397 Milan VACULČIAK Fiľakovo X
M-2299 Bc. Michaela VACULČIAKOVÁ Rátka X

Okres Poltár

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2213 Ján BREZINA Poltár X
R-1211 Jaroslav KYZEK Hrnčiarska Ves X
R-2359 Juraj OZDINEC Hradište -5€
R-1293 Patrik PIVKA Poltár XXXX

Okres Revúca

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2110 Ing. Marek CVIK Rákoš X
R-2461 Ing. Michal FULMEK Revúcka Lehota X
R-1901 Zoltán GÉREC Gemerská Ves X
M-2152 Filip MATAŠOVSKÝ Behynce X
R-2201 Roman ŠALIGA Ratkovské Bystré X

Okres Rimavská Sobota

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1055 Peter DIANIŠKA Tisovec -5€
R-1916 Miroslav DIANIŠKA Tisovec -5€X
R-1496 Ing. Jaroslav KÝPEŤ Hrachovo XX
R-2268 Juraj LACÍK Hrachovo X
M-2387 Mgr. Martina ĽAUDISOVÁ Hnúšťa X
M-2368 Róbert TRNAVSKÝ Klenovec X
R-1968 Michal VALASKAI Vyšná Pokoradz X
R-2103 Maroš VALASKAI Vyšná Pokoradz X

Okres Veľký Krtíš

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
C-1003 Ľubomír ADAM Bušince
M-2234 Ing. Ján BARANEC Veľký Krtíš X
R-1192 Marián KOZÁR Čebovce XX
R-2081 Július MICS Vinica X
R-1244 Jozef MIHÁLIK Hrušov X
M-2459 Jaroslav MICHALEC Horné Strháre XXX
R-2486 Marián SUJA Brusník
R-2298 Mgr. Vladimír ŠMELKO Dolná Strehová X
R-1382 Štefan TÓTH Nenince XXX

Okres Zvolen

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2229 Mária ADAMČÍKOVÁ Zvolen X
R-2161 Bc. Michal DÁVID Železná Breznica X
R-2275 Mgr. Ľuboslav MIKULA Budča X
R-2475 Patrícia POLCOVÁ Dobrá Niva
R-2476 Ing. Peter URBLÍK PhD. Sása
R-1395 Dušan URGELA Turová X
R-1698 Ing. Roman ŽILINČÍK Zvolen X

Okres Žarnovica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1801 Ing. Emília BUDINSKÁ Nová Baňa X
M-2420 Tomáš ŠKOPEC Horné Hámre X
R-2460 Mikukáš ŠVEC Žarnovica X

Okres Žiar nad Hronom

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1497 Radovan KRŠŠÁK Janova Lehota X
R-2354 Juraj PALENKÁŠ Vyhne X
R-1394 Pavol URBLIK ml. Kremnica XX

Okres Bratislava

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1925 Zdenko CHMELA Bratislava XXXX
R-1893 Andrea JANOVIČOVÁ Bratislava XXX
R-2116 Mgr. Peter MARČEK Bratislava XX
R-2164 Mgr. Andrej ŠTRIHO Bratislava XXX

Okres Malacky

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1728 Václav DRÁBEK Kuchyňa X
R-2429 Michal NEUŽIL Malacky X
R-1860 Tomáš OLŠOVSKÝ Plavecké Podhradie X
R-2245 Pavol PÁLKA Jakubov X
R-2143 Ing. Peter VÁLEK Plavecký Mikuláš XX

Okres Pezinok

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2293 Dávid BAXA Píla XXX

Okres Gelnica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1578 Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ Kluknava X

Okres Košice

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2180 Ing. Michal JACKO Košice XX
R-1340 Ing. Pavol SOTÁK Kecerovce XX
R-2235 Dávid ŽÁK Nad Jazerom XX

Okres Košice-okolie

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1986 Miloslav CAPKO Ploské X
R-1550 Marek CIPCER Štós X
R-2310 Mgr. Slavomír HUŠTATÝ Hrašovík X
R-2392 Ing. Tibor LACKO Mokrance X
R-1231 Štefan MARŤÁK Malá Lodina XX
R-2228 Viktor PETRÍK Sokoľany X
R-1320 Peter RUSNÁK Kysak X
M-2238 Juraj SOKOL Kysak XXXX

Okres Michalovce

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2484 MVDr. Tomáš PALÁGYI Ižkovce

Okres Rožňava

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2140 Ing. Jozef FERENC Krásnohorské Podhradie XX
R-2322 Ing. Ján JAKOBEJ Rochovce X
R-2487 Jaroslav KOVÁČ Ochtiná
M-2259 Marek LAURINC Dobšiná XXX
R-2477 Ing. Marián RUSNÁK Bôrka

Okres Sobrance

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1017 Ing. Štefan BALOG Sobrance X
R-1289 MVDr. Mgr. Marián PETRO Sobrance X

Okres Spišská Nová Ves

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1660 Ing. Marián VAVREK Spišská Nová Ves X

Okres Levice

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
C-1024 Pavol BATOVSKY Pukanec
R-1856 Štefan BEŇO Pláštovce X

Okres Nitra

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2351 Marek HOLEC Nitra X
R-1239 MUDr. Jozef MATTA Nitra XXX
R-2004 MUDr. Christiána MATTOVÁ Čechynce X
R-1907 Marián NAGY Čechynce X
R-1990 MVDr. Branislav OŤAPKA Vráble X
R-1769 Peter ŠKULA Sokolníky XXX
R-1836 Radoslav ŤAPUŠÍK Alekšince X

Okres Topoľčany

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1248 Štefan MIKULA Topoľčany XX
R-2314 Ing. Peter PETRÁK Ludanice X

Okres Zlaté Moravce

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2219 Jaroslav BERNÁT Skýcov X
R-1932 Dušan DUBAJ Žikava XXX
R-1444 Peter CHREN Machulince X
R-1524 Marián KOMÁR Hostie X

Okres Bardejov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2480 Marek BALÁŽ Janovce
R-1565 Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. Lukov X
R-1842 Jaroslav FERTÁĽ Hertník X
M-1626 Ing. Milan GUĽA Hankovce X
R-2286 Ing. Dávid HALŽA Raslavice X
R-2085 MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ LUPTÁKOVÁ Bardejov XXX
R-2380 Pavol HIRČÁK Gaboltov XX
R-1112 Ján HOPKO Vyšný Tvarožec X
R-2232 Matej KATUŠČAK Buclovany X
R-2070 Miloš PANGRÁC Sveržov X
M-2119 Martin SLOTA Bardejov X
M-2479 Róbert SLOTA Snakov X
R-2448 Jozef Štefančin Hertník X
R-2375 Rudolf ŠVEC-BABOV Malcov X
R-2374 Ing. Jozef TKÁČIK Hrabovec X
M-2285 Mgr. Patrícia ZÁPACHOVÁ MBA Rokytov XX
R-2408 Ing. Jozef ZBREHA Stebnícka Huta X
M-2091 Peter ZLACKÝ Kobyly X
R-1858 Jozef ZLACKÝ Kobyly X

Okres Humenné

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1900 Ing. Peter ALEXOVIČ Humenné X
R-2326 Jozef BUČKO Viťazovce XX
R-1099 Štefan HANČÁR Dlhé nad Cirochou X
R-1129 Ján HUSŤAK Stakčín XXX
R-1585 Peter CHMEĽ Veľopolie X
R-1887 Ing. Štefan KUĽHA Lieskovec X

Okres Kežmarok

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2423 Martin ROLDŽÁK Lechnica XX

Okres Levoča

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-1596 Ing. Jana MAJERSKÁ Levoča X
R-1227 Jozef MAJERSKÝ Levoča X
M-2187 Miroslav RUŽBACKÝ Domaňovce XXX

Okres Poprad

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2419 Miroslav BULAVA Liptovská Teplička X
R-1073 Peter FEDOR Spišský Štiavnik X
R-2386 Tomáš KREDATUS Kvetnica X
R-1245 Karol MICHALÁK Ždiar XX
R-1255 Ján MOLITOR Spišské Bystré X

Okres Prešov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2257 Ľubomír BEŇKO Lipníky XXX
R-1026 Jaroslav BILIŠŇANSKÝ Žehňa X
R-2453 Ondrej ČUHA Kendice X
R-2366 Michal GALDUN Víťaz X
R-2195 Bc. Miriam GECIOVÁ Vyšná Šebastová X
M-2370 Mojmir GOLENOVSKÝ Proč X
R-1148 Pavol KACVINSKÝ Chmeľov XX
R-2482 Martin KOLLÁR Ovčie X
R-2321 Mgr. Peter KONEČNÝ Chminianska Nová Ves X
R-2483 Filip KUBEK Bertotovce
M-2441 Martin MOCHNACKÝ Terňa XX
R-2038 Stanislav ORŠULÁK Malý Šariš X
R-1274 Rastislav PANCURÁK Žehňa X
R-1735 Milan PARTILA ml. Kapušany X
R-2330 Anton PUSTÝ Kokošovce XX
R-2104 Maroš REPASKÝ Zlatá Baňa X
R-2244 Adam ŠIMA Šarišská Poruba X
R-1405 Ľubomír VEREŠPEJ Lipany X

Okres Sabinov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2399 Daniel ELIAŠ Ražňany XXXXXXX
M-2424 Lukáš KOLCUN Pečovská Nová Ves X
R-2342 Štefan PETRUŠ Červenica pri Sabinove X
R-2067 Pavol SEMAN Šarišské Michaľany X
M-2105 Marek ŠTOFANÍK Uzovský Šalgov X
R-1787 Ján VANDŽURA Kamenica XX

Okres Snina

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1888 Milan BUČOK Snina X
R-1977 Mgr. Branislav BUČOK Snina X
R-2430 Ján KOHUT Dlhé nad Cirochou X

Okres Stará Ľubovňa

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1094 Ján GONDKOVSKÝ Hniezdne X
R-2279 Milan KIČURA Legnava XXX
R-1662 Peter KOVALČÍK Čirč XXXXX
R-1291 Ing. Ján PILÁT ml. Stará Ľubovňa X
M-2376 Ján REŠETÁR Šarišské Jastrabie -5€
R-1348 Dr. Oliver SUCHÝ Stará Ľubovňa X
R-2382 Ľubomír TARASOVIČ Kyjov X

Okres Stropkov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1731 Ján HOMZA Havaj X
R-2066 Alojz CHVASTAŠ Stropkov -5€
R-1233 Ján MARUŠČÁK Miňovce XXX
R-2307 Marek MIŽOV Stropkov XXXXX
R-1322 Bc. Milan SAHAJDA Stropkov-Sitník XXX
R-1919 Mgr. Radoslav SMETANKA Stropkov X
R-2166 Juraj SRALIK Tisinec XX

Okres Svidník

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1433 Ing. Marián BABEJ Ladomirová X
R-1025 Jozef BELÁK Lúčka X
R-2133 Martin BOLIŠINGA Vyšný Orlík X
R-1820 Bohuš DIGOŇ Matovce XX
R-2411 Peter GOMBOŠ Ladomírová -5€
R-1682 Jozef HORKAVÝ Mestisko X
R-1845 Jozef IVAN Giraltovce XXX
R-2243 Miroslav LEŇO Cernina XXX
R-2281 Milan REDECHA Cigla XXX
R-2323 Andrej TYČ Svidník XX

Okres Vranov nad Topľou

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2391 Ing. Peter DZUROVČIN PhD. Banské XX
R-1110 Vladimír HOLUB Davidov XXX
R-1271 Ján OREČNÝ Bystré X
M-2134 Martin PIVOVARNÍK Hermanovce nad Topľou X
R-2253 Mgr. Ľubomír STUPÁK Vranov nad Topľou X
R-1403 Ján VARGA Hanušovce nad Topľou XX

Okres Dunajská Streda

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1747 Ladislav DOHŇANSKÝ Povoda X

Okres Piešťany

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2308 Ing. Libor BOBEK Vrbové X
M-2093 Michal GAJŇÁK Vrbové X
R-1782 Ľuboš LUKAČOVIČ Chtelnica X
R-1732 Ing. Jozef SEDLAČKO Piešťany X

Okres Senica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1068 Ján ELIAŠ Vrbovce X
R-2216 Marcel KRAHULEC Prietrž X
R-1201 Miroslav KRUTY Brezová pod Bradlom X
R-1453 Viliam MASÁR Hradište pod Vrátnom XX
R-2100 Ing. Miroslav MASÁR Cerová X
R-2186 Sabina SVATÍKOVÁ Jablonica X
R-1815 Ing. Igor VITTEK Plavecký Peter XX

Okres Trnava

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1051 Peter DANIŠOVIČ Boleráz XXX
R-1997 Ing. Ján KALLO Smolenice XXXXX
R-2325 Rudolf KRIŽAN Horné Orešany X
R-2241 Ing. Igor ULMAN PhD. Boleráz X

Okres Bánovce nad Bebravou

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1032 Miroslav BOTKA Kšinná X
R-1989 Peter BULÁK Bánovce nad Bebravou XXX
R-2373 Tomáš ČERNUŠKA Uhrovec X
M-2181 Michal KOVÁČIK Prusy X
R-2169 MVDr. Ivana KYSELICOVÁ Slatina nad Bebravou X
M-2060 Frederik LUKAČ-KURUC Bánovce nad Bebravou X
R-1251 Peter MIŠÁK Slatina nad Bebravou X
M-2442 Miroslava Obertová Uhrovec X
R-1558 Vladimír STRUHAČKA Prusy XX
R-2215 Ladislav ŠEBEŇ Uhrovec XX
R-1724 Milan VALJENT Šípkov XX

Okres Ilava

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2189 Peter GREGOR Košecké Podhradie X
R-2435 Radovan KOBYDA Nová Dubnica X
R-1904 Bc. Jozef KRÁLIK Nová Dubnica X
M-2478 Bianka NEMČEKOVÁ Horná Poruba
R-2395 Ing. Peter PAGÁČ Pruské X
R-1359 Juraj ŠEVČÍK Zliechov X

Okres Myjava

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2248 Mgr. Jaroslav JAKÁB Bukovec XX
R-1610 Pavol SLÁDEČEK Vrbovce X

Okres Nové Mesto nad Váhom

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1179 Miroslav KOLNÍK Hrachovište XXXX
M-2240 Matúš LOBÍK Zemianske Podhradie X
R-2449 Martin UKO Zemianske Podhradie XX

Okres Partizánske

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1752 Ing. Jozef BIELICH Veľký Klíž X

Okres Považská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2381 Ing. Ivan BÚTORA Prečín XX
R-1620 Michal ČECHVALA Považská Bystrica X
R-1098 Ing. Miroslav HAMAR Horná Maríková X
R-2352 Mgr. Natália KOPECKÁ Domaniža X
R-1618 Vladimír KOPECKÝ Domaniža X
R-1486 Pavol SMIŽÍK Dolná Maríková X
R-1345 Vladimír STODOLA Považská Bystrica X
R-1973 Ivan STODOLA Považská Bystrica X

Okres Prievidza

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2196 Alfréd ANTOL Nitrianske Pravno XX
M-2258 Roman ČECH Diviaky nad Nitricou XXX
R-2159 Mgr. Ondrej GALBAVÝ Handlová X
R-2491 Miroslav HAGARA Dolné Vestenice
M-1746 Igor CHLPEK Malá Čausa X
R-2222 Maroš KOHÚT Diviaky nad Nitricou XX
M-2220 Pavol KOHÚT Nitrianske Rudno X
R-1432 Peter MACKO Handlová XXX
R-1241 Jaroslav MAZÁN Nitrianske Rudno XX
R-2365 Štefan MIKULA Prievidza XX
R-1250 Ivan MINICH Kamenec pod Vtáčnikom X
R-1804 Oleg NAGY Horná Ves XX
R-1286 Vladimír PEŤKO Handlová X
R-2467 Vladislav PODSKOČ Valaská Belá
R-2002 Ján ŠKULTÉTY Handlová X

Okres Púchov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2277 Ján BOBÁK Lazy pod Makytou XX
R-2465 Denisa GAŽOVÁ Púchov X
M-2319 Ondrej VÁROŠ Dolné Kočkovce XX

Okres Trenčín

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1002 Oľga ABRAHÁMOVÁ Horné Sŕnie XX
R-2356 Ján ARBET Chocholná - Velčice X
R-1850 Jaroslava GORELČÍKOVÁ Trenčín XXXX
M-2472 Zdeno CHMELÍK Motešice
R-2353 Radoslav JEŽOVICA Drietoma XXX
R-1197 Ján KRCHŇAVÝ Kálnica X
R-1993 Juraj MASÁR Trenčianská Teplá X
R-1991 Jaroslav MORAVČÍK Trenčianská Teplá X
R-1485 Ľubomír MROCEK Selec X
R-1967 Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. Bobot XX
R-2019 Radoslav SABADKA Dolná Súča X
R-1992 Miroslav SLIVKA Dolná Poruba X
R-2031 Ján ŠTEFÁNEK Horné Sŕnie X
R-1384 Roman TUNEGA Chocholná- Velčice XX

Okres Bytča

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2254 Július BELČÍK Veľké Rovné X
R-1965 Filip BUNČO Kolárovce X
R-2335 Miloš CIESARIK Štiavnik XXX
R-1711 Milan FULMEK Veľké Rovné X
R-1493 Ján JANDZÍK Veľké Rovné X
R-1491 Pavol KAPRÁLIK Veľké Rovné X
R-2426 Martin KIANICA Veľké Rovné X
R-2162 Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. Bytča XX
R-2294 Ing. Peter MARUŠÁK Petrovice X
M-2455 Ján MICHÁLEK Hliník nad Váhom X
R-1297 Ing. Ľubomír PODHORSKÝ Kotešová XX
R-2018 Ing. Martin PODHORSKÝ Kotešová XX
R-1707 Marián POLLÁK Kotešová X
R-2316 Tomáš POLLÁK Kotešová X
R-2462 Martin POLLÁK Kotešová X
R-1492 Jozef SAPIETA Veľké Rovné X
R-1796 Ing. Vladimír ŠEBEŇA Petrovice X
R-1490 Jozef VÁROŠ Bytča X
R-1998 Stanislav ZREBNÝ Hlboké nad Váhom X

Okres Čadca

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2425 Dominik ČUBOŇ Vysoká nad Kysucou X
R-2371 Peter KOCÚREK Stará Bystrica -5€-5€
R-1571 Jozef ŠURLÁK Vysoká nad Kysucou X
R-2466 Miroslav VAVRICA Vysoká nad Kysucou
M-2123 Andrej VRÁBEL Skalité X

Okres Dolný Kubín

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2394 Ing. Štefan BRUNÍK Zázrivá XXXX
R-2405 Dušan BUJNÁK Párnica X
R-2097 Matej GROF Kraľovany XX
R-1739 Miroslav JURÁK Osádka XXX
R-2148 Mgr. Dušan KUBIŠTA Dolný Kubín X
M-2357 Martin MIKULAJ Oravský Podzámok X
M-2336 Ján VICAŇ Veličná X
M-2334 Marek ŽÚBOR Veličná X

Okres Kysucké Nové Mesto

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2431 Ing. Dominika GREŇOVÁ Kysucké Nové Mesto X
R-2203 Miroslav KOHÚT Rudina XXXX
M-2214 Vladimír ONDRUŠEK Rudinska X
R-1508 Pavol PETREK Kysucké Nové Mesto X
R-1513 Ľubomír PIJAK Ochodnica XXX
R-2109 Rudolf RYBÁNSKY Horný Vadičov X

Okres Liptovský Mikuláš

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2485 Peter BALCO Nižná Boca X
M-2022 Stanislav BENIKOVSKÝ Kvačany XXXXX
R-2042 Ing. Ivana CIBULOVÁ Liptovský Hrádok XXXXX
M-1734 Karol DIVOK Malužiná XXX
M-2358 Ing. Marika DOMITEROVÁ Jakubovany X
R-2091 Jaroslav GAJDOŠ Východná X
R-1137 Ján JANIČINA Dúbrava X
R-1598 MUDr. Adrian KALIŠ PhD. Ľubeľa XXX
R-2446 Ivan KYSEL Liptovská Sielnica X
M-2369 Ing. Pavol LABAŠKA Liptovský Mikuláš XX
R-1214 Ing. Peter LÁNI Malužiná XXX
R-2035 Lukáš LEHOTSKÝ Važec X
R-2469 Lukáš LENKO Hybe
R-1872 Martin MIČEV Hybe XXXXX
R-2437 Martin PAVELLA Východná XX
R-2265 Martin PIDA Dúbrava XX
R-1471 Marián POLÓNI Malužiná XX
R-1315 Jaroslav REPČÍK Bobrovec X
R-2087 Zdenko STRELECKÝ Východná X
R-2474 Jaroslav ŠEĎO Važec X
R-2000 Pavol ŠVEDA Východná X
M-2337 Mgr. Anton VALIČEK Východná X
R-2305 Ladislav ZEMKO Veterná Poruba X

Okres Martin

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1971 Ján BELLA Podhradie X
R-1076 Ján FERIANC Martin X
R-2481 Igor JAMBOR Sklabinský Podzámok
R-2348 Milan LABDA Martin X
R-1400 Ing. Miroslav VALAŠTÍK Valča X

Okres Námestovo

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2362 Adam BELICAJ Zákamenné X
R-1190 Milan KOVALČÍK Zákamenné XX
R-1234 Mgr. Ján MARUŠČÁK Mútne XXX

Okres Považská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2447 Miroslav BUŠOVSKÝ Považská Bystrica X
R-2468 Ing. Vladimír ZAŤKO Bodiná

Okres Ružomberok

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1639 Viliam BAĎO Lúčky X
R-2226 Peter BALKO Liptovská Teplá X
R-2407 Lukáš DVORSKÝ Lúčky X
R-2255 Vladimír HLINA Ľubochňa X
R-1111 František HOMOLA Lúčky X
R-2450 Pavel KUPČO Ružomberok XX
R-1258 Martin MRVA Lúčky X
R-1326 Roman SENKO Lúčky X
R-2317 Norbert ŠEVC Lúčky kúpele X
R-2445 Ing. Urban THOLT Komjatná X

Okres Turčianske Teplice

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1016 Miroslav BALLO Mošovce X

Okres Tvrdošín

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1270 Cyril ORČÍK Štefanov nad Oravou X
R-2075 Stanislav PARIŽA Zuberec -5€
R-2338 Roman ŠTIPTA Štefanov nad Oravou XX

Okres Žilina

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2327 Ing. Peter BEBČÁK Teplička nad Váhom XX
M-2198 Štefan BREZÁNI Rajec X
R-2209 Jozef ČERŇANSKÝ Žilina-Závodie XX
R-2473 Adam ČERŇANSKÝ Rajecká Lesná
M-2287 Marek DOLNÍK Kunerad XX
R-2206 Martin DOLNÍK Kamenná Poruba XXXX
R-2124 Michal DORINSKÝ Rajecka Lesná XX
R-1457 Ján GAŽÚR Rajec XX
M-2204 Ján GAŽÚR ml. Rajec XX
R-2428 Miroslav CHRAPČÍK Varín X
R-2389 Ivan JASENOVSKÝ Kamenná Poruba X
R-2163 Peter KAČERIAK Terchová XX
R-2106 Ing. Martin KAIS Višňové X
M-2205 Peter KAVECKÝ Lietavská Lúčka -5€-5€X
R-2013 Ing. Anton KUDELČÍK Dlhé Pole X
R-2457 Ján LACÍK Dlhé Pole X
R-1726 Michal MARTINKA st. Jasenové X
M-2290 Adam MAŽGÚT Belá pri Varíne XXXXX
R-2082 Milan MICHALOVIČ Hôrky X
R-2208 Stanislav MIKLO Višňové XXX
R-2451 Miroslav MIKSÁK Divina -5€
R-2107 František ONDÁK Gbeľany XX
R-2225 Marek PEKNÝ Rajec XX
R-2361 Ján PODHORSKÝ Terchová X
R-1868 Viliam PODVOREČNÝ Dlhé Pole X
R-2292 Radoslav PRÁŠEK Žilina-Trnové X
R-2080 Juraj ROGOŇ Terchová XX
R-1346 Pavol STOPKA Štiavnik X
R-2052 Michal STRELIČKA Višňové X
R-1905 Ing. Tomáš TOMAŠEC Dlhé Pole XXX
R-2170 Peter VANDLÍK Kunerad X
R-2211 Ján VANDLIK Lietavská Lúčka -5€-5€X
R-1866 Juraj ŽIDEK Rajec X
Členské číslo:Meno.Obec:2023:2024:2025:2026:2027:
M-2272 PUNGA ALEXANDRU RO XX
M-2489 Daniel BERAR RO XX
M-2470 Zoroslav BRTKA RS
R-2347 Bas P.S. Brugmans Belgicko X
M-2183 Gregory DEHAIL FR
M-2270 Radu EMILIAN RO X
M-2016 Josef FOJTÍK CZ -5€X
M-2488 Marinel GATA RO
R-2471 Peter JAMRICH Slovensko X
M-2464 Ing. Barbora KLEMENTOVÁ CZ X
M-2273 CIPRIAN MANU RO XXX
M-2463 Benjamin MATHEY FR
M-2454 Carsten MEYER DE X
M-2400 Jan OPATŘIL CZ XX
M-2443 Ladislav PISCH CZ -5€X
M-2295 Jerome RAYMOND FR XX
M-2490 Thorsten SANDER DE
M-2278 Ján UČEŇ CZ -5€X

Okres Banská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2434 Ing. František LIZÁK Selce
M-1903 Tatiana OROSOVÁ Ponická Huta

Okres Lučenec

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1260 Marián MURÍN Fiľakovo
R-1600 Ladislav PETRŽEL Radzovce
M-2344 Barnabáš RUSNÁK Mučín
R-1969 Norbert SZAKÓ Fiľakovo

Okres Revúca

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2297 Slavomír MACHAVA Jelšava
R-2414 Ján ŠTURMANKIN Revúca

Okres Rimavská Sobota

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2289 Ing. Radovan HAJNÁK Rimavské Brezovo
R-1827 Alexander MEDVE Stará Bašta
M-2388 Peter REŠUTÍK Hrachovo
R-1410 Jozef VOZÁR Hrachovo

Okres Veľký Krtíš

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1464 Zoltán HÍVEŠ Nenince
R-1105 Eva HÍVEŠOVÁ Nenince

Okres Zvolen

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2383 Bc. Lukáš HULINA Očová
M-2101 Juraj TREBUĽA Lukavica

Okres Žiar nad Hronom

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1700 Martin DÚBRAVSKÝ Hronská Dúbrava
R-2147 Jaroslav HANUS Lovčica-Trubín

Okres Gelnica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2247 Martin LIPTÁK Kluknava

Okres Košice-okolie

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1050 Stanislav ČORBA Družstevná pri Hornáde
R-2280 Ladislav GERGEĽ Ždaňa
R-1347 Bohuš STRÝČEK Štós

Okres Spišská Nová Ves

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1069 Ing. Matúš FABÍNI Spišský Hrušov
R-1657 Štefan FEDÁK Hrabušice

Okres Komárno

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2377 Ing. Ladislav ŠIPULA Komárno

Okres Nitra

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2239 Viliam SASKO Melek
M-2436 Ing. Peter SVORAD Nitra - Janíkovce

Okres Nové Zámky

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2384 JUDr. Peter SZILÁGYI Nové Zámky

Okres Topoľčany

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2439 Marek KMOTORKA Solčany

Okres Zlaté Moravce

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-1988 Pavol LÉVAI Vieska nad Žitavou
M-2398 Peter ŠLOSIAR Obyce
R-2349 Martin ŠMONDRK Jedľové Kostoľany

Okres Bardejov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1104 MVDr. Martin HIRŇÁK Marhaň
R-2393 Marián LEŠKANIČ Snakov
R-1766 Marián PETREK Malcov

Okres Humenné

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2458 Ing. Ľuboš PAŽUR Zubné

Okres Prešov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1970 Ing. Vladimír MARKO Prešov
M-2438 Marko ONDZÍK Víťaz

Okres Sabinov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2452 Peter DŽAČOVSKÝ Milpoš

Okres Snina

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-1138 Dušan JANKAJ Snina

Okres Svidník

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1554 Rastislav HVIŠČ Giraltovce

Okres Vranov nad Topľou

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2302 Jozef ONDIČ Hermanovce nad Topľou

Okres Galanta

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2360 Bc. Lucia OSTROŽANSKÁ Sládkovičovo

Okres Piešťany

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2363 Martina HUDÁKOVÁ Chtelnica
R-1756 Jozef ORICH Šterusy

Okres Senica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2385 Jozef LADOVIČ Hlboké

Okres Trnava

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1127 Ing. Ján HUDÁK Chtelnica

Okres Bánovce nad Bebravou

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1108 Gabriela HOLLÁ Podlužany
R-1109 Igor HOLLÝ Slatina nad Bebravou
R-2083 Milan SRNEC Čierná Lehota

Okres Partizánske

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2311 Ivan ŠUJAN Partizánske

Okres Považská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1923 Ing. Martin PACEK PhD. Považská Bystrica

Okres Púchov

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2456 Peter GEREG Kvašov

Okres Bytča

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2318 Marián MELOCÍK Hliník nad Váhom

Okres Čadca

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1067 Emil DZURINA Turzovka

Okres Dolný Kubín

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2444 Adrián KYTAŠ Záskalie
R-2122 Pavol MIŠUN Veličná

Okres Kysucké Nové Mesto

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1929 Jozef URBÁNEK Rudinská

Okres Liptovský Mikuláš

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1976 Martin HUBKA Liptovský Mikuláš
M-2401 Sebastián KUZMA Závažná Poruba
R-1877 Rastislav ŽIŠKA Východná

Okres Martin

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-2432 Ing. Marek VEVERICA Vrútky

Okres Námestovo

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
M-2440 Libor GRAŇÁK Oravská Jasenica
R-2404 Ing. Anton KURHAJEC Bobrov
R-2202 JUDr. Marek SAMOŠ Námestovo

Okres Tvrdošín

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1688 Michal ŠANGALA Medvedzie

Okres Žilina

Členské číslo: Meno. Obec: 2023 2024 2025 2026 2027
R-1994 Jaroslav JANÍK Terchová
Členské číslo:Meno.Obec:
R-1044 Ing. Štefan CIMBALÍK Lovinobaňa
C-1047 Ing. Milan ČERNOK st. Vidiná
C-2184 Marián FABIAN Čremošné
C-2015 František GEŠPER Vranov nad Topľou
R-1121 Milan HRONČEK Poltár
C-1125 Ivan HRUŠKA Lučatín
C-1199 Anton KRŠŠÁK Janova Lehota
C-1207 Marián KURUC Kokava nad Rimavicou
C-1603 Albín LATKO Martin
C-1240 Štefan MATTA Davidov
C-1235 Ján MÄSIAR Dolný Kubín
R-1277 Milan PARTILA Kapušany
R-1461 Silvester PASTVA Kysucké Nové Mesto
C-1300 Michal POPOVIČ Plavecký Mikuláš
C-1313 Ľubomír RENČO Banská Bystrica
R-1329 Milan SKOVAJSA Stará Turá
R-1511 Aleš SUCHÝ Stará Ľubovňa
C-1365 Milan ŠPIRKO Lúčky
C-1406 Milan VETRAK Rimavské Brezovo
C-1627 František ŽELEZNÍK Zlatá Baňa