Poplatky z bankového účtu sú aktualizované ku dňu 08.10.2021 , z pokladne sú aktualizované ku dňu 08.10.2021

Okres Banská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1030 Ing. Milan BLAŽEK Banská Bystrica XX
R-2324 Peter DAXNER Banská Bystrica
M-2223 Ján CHOVANEC Čerín X
R-2331 Ing. Daniel LOH Selce X
R-2012 Ján MESIARKIN Medzibrod X
R-1256 Ing. Stanislav MORAVČÍK Badín X
M-1903 Tatiana OROSOVÁ Ponická Huta
R-1284 Pavol PECNIK Banská Bystrica 1 X
R-2276 Bc. Marek RANDA Podkonice
R-1559 Ján ŠIMA Malachov X
M-2355 Eva TIMKOVÁ Hrochoť X

Okres Banská Štiavnica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1060 Ing. Jaroslav DUDÍK Banská Štiavnica X
R-2121 Svätobor DUDÍK Banská Štiavnica X
R-1593 Ing. Jozef VAKULA PhD. Banská Belá X
R-1418 Peter ZIGMUND Banská Štiavnica X

Okres Brezno

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2320 Ing. Michal HORVÁTH Závadka nad Hronom X
R-2062 Ing. Stanislav KOHÚT Predajná

Okres Detva

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1863 Ing. Jozef HLBOCKÝ Podkriváň XX
R-1193 Róbert KRAHULEC Hriňová X
R-2157 Ján MELICHERČÍK Horný Tisovník X
R-1499 Ing. Zuzana MIHÁLIKOVÁ Lom nad Rimavicou X
M-2158 Ing. Iveta NEVOLNÁ Detva X
R-1281 Ing. Štefan PAVELKA Slatinské Lazy X
R-1369 Štefan ŠULEK Hriňová X
R-1937 Milan ŠULEK ml. Hriňová

Okres Krupina

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1876 Ing. Dušan JANTOŠKA Krupina X
R-1838 Peter LÍŠKA Domaníky XX

Okres Lučenec

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2299 Bc. Michaela ANTALOVÁ Rátka X
R-1044 Ing. Štefan CIMBALÍK Lovinobaňa X
R-2269 Ing. Vladimír ČEMERIČKA Lučenec X
R-2027 Milan ČERNOK Vidiná XX
R-1046 Ing. Milan ČERNOK ml. Vidiná XX
R-1047 Ing. Milan ČERNOK st. Vidiná
R-1056 Ján DOBŠINSKÝ Lučenec X
R-2304 Terézia DOLNÁKOVÁ Divín
R-2263 Peter GUNÁR Dobroč
R-1120 Ing. Igor HRONČEK Poltár X
R-1158 Dušan KARÁSEK Ružiná X
R-2237 Mgr. Ivan KARÁSEK Ružiná X
M-2333 Ladislav KLEMENT Lučenec -5€
R-2300 Ing. Martin KOVAŘ Divín X
R-1504 JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD. Lučenec XX
R-1260 Marián MURÍN Fiľakovo X
R-2301 Ing. Pavel PAUČO Mýtna X
R-1600 Ladislav PETRŽEL Radzovce X
M-2344 Barnabáš RUSNÁK Mučín -5€X
R-1784 Ing. Ján SEGEČ Lučenec
R-1344 Juraj STIERANKA Rapovce X
R-1969 Norbert SZAKÓ Fiľakovo XX
R-1366 Vladimír ŠPUREK Fiľakovo X
R-1712 Mgr. Juraj ŠTAUDINGER Lučenec XX
R-1397 Milan VACULČIAK Fiľakovo
R-1398 Pavol VALACH Šávoľ X

Okres Poltár

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2172 Matej ALBERT Poltár X
M-2213 Ján BREZINA Poltár X
R-1121 Milan HRONČEK Poltár X
R-2014 Miroslav KUREK Zlatno X
R-1207 Marián KURUC Kokava nad Rimavicou
R-1211 Jaroslav KYZEK Hrnčiarska Ves XXX
R-2359 Juraj OZDINEC Hradište X
R-1293 Patrik PIVKA Poltár X

Okres Revúca

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2110 Ing. Marek CVIK Rákoš XX
R-1901 Zoltán GÉREC Gemerská Ves X
M-2297 Slavomír MACHAVA Jelšava X
M-2152 Filip MATAŠOVSKÝ Behynce X
R-2201 Roman ŠALIGA Ratkovské Bystré X

Okres Rimavská Sobota

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1921 Lukáš BÁLINT Rimavská Sobota X
R-1055 Peter DIANIŠKA Tisovec X
R-1916 Miroslav DIANIŠKA Tisovec X
R-2289 Ing. Radovan HAJNÁK Rimavské Brezovo XX
M-2315 Peter KASÁR Rimavská Sobota
R-1496 Ing. Jaroslav KÝPEŤ Hrachovo XX
R-2268 Juraj LACÍK Hrachovo X-5€
R-2261 Bc. Radovan SAKÁL Rimavská Sobota X
R-1968 Michal VALASKAI Vyšná Pokoradz XX
R-2103 Maroš VALASKAI Vyšná Pokoradz X
R-1406 Milan VETRAK Rimavské Brezovo -5€
R-1410 Jozef VOZÁR Hrachovo XX

Okres Veľký Krtíš

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1003 Ľubomír ADAM Bušince X
M-2234 Ing. Ján BARANEC Veľký Krtíš X
R-2340 Ing. Martin CELLENG Lesenice X
R-1859 Mgr. Vladimír GALLO Veľký Krtíš
R-1464 Zoltán HÍVEŠ Nenince X
R-1105 Eva HÍVEŠOVÁ Nenince X
R-2045 Zsolt HORVÁTH Veľký Krtíš X
R-1192 Marián KOZÁR Cebovce XX
R-2081 Július MICS Vinica X
R-1244 Jozef MIHÁLIK Hrušov X
R-2298 Mgr. Vladimír ŠMELKO Dolná Strehová X
R-1382 Štefan TÓTH Nenince XX

Okres Zvolen

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2229 Mária ADAMČÍKOVÁ Zvolen X
R-2161 Bc. Michal DÁVID Železná Breznica X
R-2275 Mgr. Ľuboslav MIKULA Budča
M-2101 Juraj TREBUĽA Lukavica
R-1395 Dušan URGELA Turová X
R-1698 Ing. Roman ŽILINČÍK Zvolen X

Okres Žarnovica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1801 Ing. Emília BUDINSKÁ Nová Baňa X
R-2118 Ing. Lukáš POTOCKÝ Veľká Lehota X

Okres Žiar nad Hronom

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1700 Martin DÚBRAVSKÝ Hronská Dúbrava
R-2147 Jaroslav HANUS Lovčica-Trubín X-5€X
R-1497 Radovan KRŠŠÁK Jánova Lehota X
R-2354 Juraj PALENKÁŠ Vyhne X
R-1394 Pavol URBLIK ml. Kremnica
C-1393 Pavol URBLIK st. Kremnica

Okres Bratislava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2347 Bas P.S. Brugmans Bratislava - Vajnory X
R-1925 Zdenko CHMELA Bratislava XXXXX
M-2312 Pavol CHOVANEC Bratislava X
R-1893 Andrea JANOVIČOVÁ Bratislava XXX
R-2116 Mgr. Peter MARČEK Bratislava X
R-2164 Mgr. Andrej ŠTRIHO Bratislava XXX

Okres Malacky

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1728 Václav DRÁBEK Kuchyňa X
R-1860 Tomáš OLŠOVSKÝ Plavecké Podhradie XX
R-2245 Pavol PÁLKA Jakubov X
R-2143 Ing. Peter VÁLEK Plavecký Mikuláš XX

Okres Myjava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2341 Ondrej POPOVIČ Plavecké Podhradie

Okres Pezinok

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2293 Dávid BAXA Píla XXXXX

Okres Gelnica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1578 Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ Kluknava X
R-2247 Martin LIPTÁK Kluknava XX
R-1228 Walter MAJKUTH Švedlár
R-2156 Ján SCHNEIDER Helcmanovce

Okres Košice

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1050 Stanislav ČORBA Družstevná pri Hornáde X
R-1861 Marek HORVÁT Košice X
M-2180 Ing. Michal JACKO Košice X
R-1320 Peter RUSNÁK Kysak X
R-1340 Ing. Pavol SOTÁK Kecerovce XXXXXX
R-1347 Bohuš STRÝČEK Štós -5€
R-2235 Dávid ŽÁK Nad Jazerom XX

Okres Košice-okolie

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1986 Miloslav CAPKO Ploské X
R-2310 Mgr. Slavomír HUŠTATÝ Hrašovík X
R-1231 Štefan MARŤÁK Mala Lodina X
M-2238 Juraj SOKOL Kysak XXXXX

Okres Rožňava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1550 Marek CIPCER Štós XX
R-2140 Ing. Jozef FERENC Krásnohorské Podhradie XXXX
R-2322 Bc. Ján JAKOBEJ Rochovce X
M-2259 Marek LAURINC Dobšiná XX

Okres Sobrance

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1017 Ing. Štefan BALOG Sobrance X
R-1289 MVDr. Mgr. Marián PETRO Sobrance X

Okres Spišská Nová Ves

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1069 Ing. Matúš FABÍNI Spišský Hrušov X
R-1657 Štefan FEDÁK Hrabušice
R-1660 Ing. Marián VAVREK Spišská Nová Ves XXX

Okres Trebišov

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1864 Ľubomír MIZIA Zemplínska Teplica

Okres Komárno

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025

Okres Levice

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1024 Pavol BATOVSKY Pukanec X
R-1856 Štefan BEŇO Pláštovce
R-2178 Július SZARKA Plášťovce

Okres Nitra

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2351 Marek HOLEC Nitra X
R-2224 Miroslav KIRÁL Podhorany
R-1239 MUDr. Jozef MATTA Nitra XXXXX
R-2004 MUDr. Christiána MATTOVÁ Nitra XXX
R-1907 Marián NAGY Čechynce XXX
R-1990 MVDr. Branislav OŤAPKA Vráble X
R-1769 Peter ŠKULA Sokolníky X
R-1836 Radoslav ŤAPUŠÍK Alekšince X

Okres Nové Zámky

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2384 JUDr. Peter SZILÁGYI Nové Zámky X

Okres Topoľčany

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1248 Štefan MIKULA Topoľčany X
R-2314 Ing. Peter PETRÁK Ludanice X

Okres Zlaté Moravce

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2219 Jaroslav BERNÁT Skýcov X
R-1932 Dušan DUBAJ Žikava XX
R-1444 Peter CHREN Machulince X
R-1524 Marián KOMÁR Hostie X
M-1988 Pavol LÉVAI Vieska nad Žitavou
M-2398 Peter ŠLOSIAR Obyce
R-2349 Martin ŠMONDRK Jedľové Kostoľany X

Okres Bardejov

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1565 Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc. Lukov XXX
R-1842 Jaroslav FERTÁĽ Hertník XXX
R-1091 PaedDr. Milan GDOVIN Bardejov XX
M-1626 Ing. Milan GUĽA Hankovce X
R-2286 Ing. Dávid HALŽA Raslavice X
R-2085 MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ LUPTÁKOVÁ Bardejov XX
R-1104 MVDr. Martin HIRŇÁK Marhaň X
R-1112 Ján HOPKO Vyšný Tvarožec X
R-2232 Matej KATUŠČAK Buclovany XX
R-1194 Marián KRAKOVSKÝ Lukavica
R-2070 Miloš PANGRÁC Sveržov X
R-1766 Marián PETREK Malcov
M-2119 Martin SLOTA Bardejov X
R-1341 Jozef SPIŠÁK Marhaň X
M-2285 Mgr. Patrícia ZÁPACHOVÁ MBA Rokytov XX
M-2091 Peter ZLACKÝ Kobyly X
R-1858 Jozef ZLACKÝ Kobyly X

Okres Humenné

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1900 Ing. Peter ALEXOVIČ Humenné XXX
R-2326 Jozef BUČKO Viťazovce X
R-2078 František GALICA Kamienka
R-1099 Štefan HANČÁR Dlhé nad Cirochou X
R-1129 Ján HUSŤAK Stakčín XXXXX
R-1585 Peter CHMEĽ Veľopolie X
R-1887 Ing. Štefan KUĽHA Lieskovec X
R-1218 Igor LOFAJ Humenné
R-2185 Marek MACKO Lieskovec X

Okres Kežmarok

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1087 Ján GALLIK Lendak

Okres Levoča

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-1596 Ing. Jana MAJERSKÁ Levoča X
R-1227 Jozef MAJERSKÝ Levoča X
M-2187 Miroslav RUŽBACKÝ Domaňovce XX
R-1597 Pavol SKOUMAL Levoča X
R-2167 Slavomír ŽIHALA Levoča

Okres Poprad

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1073 Peter FEDOR Spišský Štiavnik X
R-1245 Karol MICHALÁK Ždiar X
R-1255 Ján MOLITOR Spišské Bystré X

Okres Prešov

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2257 Ľubomír BEŇKO Lipníky X
R-1026 Jaroslav BILIŠŇANSKÝ Žehňa X
R-2195 Bc. Miriam GECIOVÁ Vyšná Šebastová X
R-1148 Pavol KACVINSKÝ Chmeľov XX
R-2321 Mgr. Peter KONEČNÝ Chminiaska Nová Ves X
R-2345 Ing. Pavol KRAJŇÁK Prešov
R-2154 Ing. Jozef KUZMIAK Prešov
R-1970 Ing. Vladimír MARKO Prešov -5€
R-1440 Miroslava MIKULOVÁ Zlatá Baňa
R-2332 Dominik MUĽ Pušovce X
R-2038 Stanislav ORŠULÁK Malý Šariš X
R-1274 Rastislav PANCURÁK Žehňa X
R-1277 Milan PARTILA Kapušany X
R-1735 Milan PARTILA ml. Kapušany X
R-2330 Anton PUSTÝ Kokošovce
R-2104 Maroš REPASKÝ Zlatá Baňa XXX
R-2086 Pavol SABOL Lemešany
R-2244 Adam ŠIMA Šarišská Poruba X
R-1405 Ľubomír VEREŠPEJ Lipany X
N-1627 František ŽELEZNÍK Zlatá Baňa

Okres Sabinov

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2342 Štefan PETRUŠ Červenica pri Sabinove X
R-2067 Pavol SEMAN Šarišské Michaľany XXX
M-2105 Marek ŠTOFANÍK Uzovský Šalgov
R-1500 Andrej TROJANOVIČ Ľutina X
R-1787 Ján VANDŽURA Kamenica XX

Okres Snina

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1888 Milan BUČOK Snina X
R-1977 Mgr. Branislav BUČOK Snina X
M-1138 Dušan JANKAJ Snina XX

Okres Stará Ľubovňa

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1094 Ján GONDKOVSKÝ Hniezdne X
M-2256 Jozef KARAŠ Kamienka
R-2279 Milan KIČURA Legnava X
R-1662 Peter KOVALČÍK Čirč XX
R-1291 Ing. Ján PILÁT ml. Stará Ľubovňa
R-1348 Dr. Oliver SUCHÝ Stará Ľubovňa XXX
R-1511 Aleš SUCHÝ Stará Ľubovňa X

Okres Stropkov

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1731 Ján HOMZA Havaj X
R-2066 Alojz CHVASTAŠ Stropkov X
R-1233 Ján MARUŠČÁK Miňovce XX
R-2307 Marek MIŽOV Stropkov XXX
R-1322 Bc. Milan SAHAJDA Stropkov-Sitník XXXXX
R-1919 Mgr. Radoslav SMETANKA Stropkov XXX
R-2166 Juraj SRALIK Tisinec XXXXX

Okres Svidník

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1433 Ing. Marián BABEJ Ladomirová XXX
R-1025 Jozef BELÁK Giraltovce X
R-2133 Matrin BOLIŠINGA Vyšný Orlík X
R-1820 Bohuš DIGOŇ Matovce X
R-1682 Jozef HORKAVÝ Mestisko X
R-1845 Jozef IVAN Giraltovce XX
R-2243 Miroslav LEŇO Cernina XXXXX
R-2281 Milan REDECHA Cigla X

Okres Vranov nad Topľou

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1110 Vladimír HOLUB Davidov XX
M-2302 Jozef ONDIČ Hermanovce nad Topľou X
R-1271 Ján OREČNÝ Bystré XX
M-2134 Martin PIVOVARNÍK Hermanovce nad Topľou XX
R-2253 Mgr. Ľubomír STUPÁK Vranov nad Topľou X
R-1403 Ján VARGA Hanušovce nad Topľou XXX

Okres Dunajská Streda

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1747 Ladislav DOHŇANSKÝ Povoda XXX

Okres Galanta

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2360 Bc. Lucia OSTROŽANSKÁ Sládkovičovo X

Okres Piešťany

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2308 Ing. Libor BOBEK Vrbové X
M-2093 Michal GAJŇÁK Vrbové X
R-2036 Vladimír HUDEC Piešťany -5€X
R-1782 Ľuboš LUKAČOVIČ Chtelnica X
R-1756 Jozef ORICH Šterusy X
R-2153 Ján RAFFAY Šterusy X
R-1732 Ing. Jozef SEDLAČKO Piešťany XXX
M-2309 Tomáš VOJTKO Krakovany X

Okres Senica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1068 Ján ELIAŠ Vrbovce X
R-2216 Marcel KRAHULEC Prietrž X
R-1201 Miroslav KRUTY Brezová pod Bradlom X
R-1453 Viliam MASÁR Hradište pod Vrátnom -5€XX
R-2100 Ing. Miroslav MASÁR Cerová X
R-1300 Michal POPOVIČ Plavecký Mikuláš XX
R-2186 Sabina SVATÍKOVÁ Jablonica X
R-1815 Ing. Igor VITTEK Plavecký Peter X

Okres Trnava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1051 Peter DANIŠOVIČ Boleráz XX
R-1127 Ing. Ján HUDÁK Chtelnica X
R-1997 Ing. Ján KALLO Smolenice XX
R-2325 Rudolf KRIŽAN Horné Orešany XXX
R-2241 Ing. Igor ULMAN PhD. Boleráz XX

Okres Bánovce nad Bebravou

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1032 Miroslav BOTKA Kšinná XX
R-1989 Peter BULÁK Bánovce nad Bebravou XX
R-1108 Gabriela HOLLÁ Podlužany X
R-1109 Igor HOLLÝ Slatina nad Bebravou X
M-2181 Michal KOVÁČIK Prusy X
R-2169 MVDr. Ivana KYSELICOVÁ Slatina nad Bebravou X
R-1251 Peter MIŠÁK Slatina nad Bebravou X
R-2083 Milan SRNEC Čierná Lehota
R-1558 Vladimír STRUHAČKA Prusy XX
R-2215 Ladislav ŠEBEŇ Uhrovec X
R-1724 Milan VALJENT Šípkov X

Okres Ilava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2189 Peter GREGOR Košecké Podhradie X
R-1904 Bc. Jozef KRÁLIK Nová Dubnica XX
R-1359 Juraj ŠEVČÍK Zliechov X

Okres Myjava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1610 Pavol SLÁDEČEK Vrbovce X

Okres Nové Mesto nad Váhom

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1179 Miroslav KOLNÍK Hrachovište XXXXX
M-2240 Matúš LOBÍK Zemianske Podhradie XXX

Okres Partizánske

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1752 Ing. Jozef BIELICH Veľký Klíž X
R-2311 Ivan ŠUJAN Partizánske

Okres Považská Bystrica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1620 Michal ČECHVALA Považská Bystrica X
R-1623 Roman FAJTH Udiča
R-1910 Miroslav FAJTH st. Udiča
R-1619 Viktor GRAJCARIK Orlové X
R-1098 Ing. Miroslav HAMAR Horná Maríková XX
M-2193 Juraj KAMAS Súľov-Hradná
R-2352 Mgr. Natália KOPECKÁ Domaniža
R-1618 Vladimír KOPECKÝ Domaniža
R-1912 Pavol MIKLOŠ Šebešťanová
R-1923 Ing. Martin PACEK PhD. Považská Bystrica XX
R-2339 Tomáš SEKERÁŠ Dolná Maríková
R-1486 Pavol SMIŽÍK Dolná Maríková XX
R-1345 Vladimír STODOLA Považská Bystrica X
R-1973 Ivan STODOLA Považská Bystrica X
R-2313 Juraj ZÁBRADY Sádočné

Okres Prievidza

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2196 Alfréd ANTOL Nitrianske Pravno XX
M-2258 Roman ČECH Diviaky nad Nitricou X
R-2159 Mgr. Ondrej GALBAVÝ Handlová
M-1746 Igor CHLPEK Malá Čausa X
R-2222 Maroš KOHÚT Nitrianske Rudno X
M-2220 Pavol KOHÚT Nitrianske Rudno X-5€
R-1221 Branislav LUKÁČ Kľačno XXX
R-1432 Peter MACKO Handlová XXXXX
R-1241 Jaroslav MAZÁN Nitrianske Rudno X
R-1250 Ivan MINICH Kamenec pod Vtáčnikom X
R-1804 Oleg NAGY Horná Ves XX
R-1286 Vladimír PEŤKO Handlová XX
R-2346 Nikolas PROČ Nitrianske Pravno X
R-2002 Ján ŠKULTÉTY Handlová X

Okres Púchov

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2277 Ján BOBÁK Lazy pod Makytou XX
R-2188 Jozef GORELKA Lednické Rovne X
R-2138 Miloš PLEŠKO Zubák X
M-2319 Ondrej VÁROŠ Dolné Kočkovce XXX
R-1792 Milan VRÁBEL Dohňany

Okres Trenčín

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1002 Oľga ABRAHÁMOVÁ Horné Sŕnie X
R-2356 Ján ARBET Chocholná - Velčice X
R-1850 Jaroslava GORELČÍKOVÁ Trenčín XX
R-2353 Radoslav JEŽOVICA Drietoma X
R-1197 Ján KRCHŇAVÝ Kálnica
R-1993 Juraj MASÁR Trenčianská Teplá X
R-1991 Jaroslav MORAVČÍK Trenčianská Teplá X
R-1485 Ľubomír MROCEK Selec X
R-1967 Ing. Martina PŠENKOVÁ , PhD. Bobot X
R-2019 Radoslav SABADKA Dolná Súča X
R-1992 Miroslav SLIVKA Dolná Poruba X
R-2031 Ján ŠTEFÁNEK Horné Sŕnie X
R-1384 Roman TUNEGA Chocholná- Velčice XX

Okres Bytča

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2254 Július BELČÍK Veľké Rovné X
R-1965 Filip BUNČO Kolárovce X
R-2335 Miloš CIESARIK Štiavnik XX
R-1711 Milan FULMEK Veľké rovné X
R-1493 Ján JANDZÍK Veľké Rovné X
R-1491 Pavol KAPRÁLIK Veľké Rovné X
R-2162 Ing. Norbert KOVÁČIK PhD. Bytča XX
R-2294 Ing. Peter MARUŠÁK Petrovice X
R-2318 Marián MELOCÍK Hliník nad Váhom
M-2246 Peter MURÍN Súľov-Hradná
R-1297 Ing. Ľubomír PODHORSKÝ Kotešová X
R-2018 Ing. Martin PODHORSKÝ Kotešová X
R-1707 Marián POLLÁK Kotešová X
R-2316 Tomáš POLLÁK Kotešová
R-1492 Jozef SAPIETA Veľké Rovné X
R-1796 Ing. Vladimír ŠEBEŇA Petrovice X
R-1490 Jozef VÁROŠ Bytča XX
R-1998 Stanislav ZREBNÝ Hlboké nad Váhom XXX

Okres Čadca

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2328 JUDr. Martin BELKO Korňa X
R-2017 Ing. Marian MASARIK Makov
R-1571 Jozef ŠURLÁK Vysoká nad Kysucou X
M-2123 Andrej VRÁBEL Skalité XXX

Okres Dolný Kubín

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1013 Dušan BADIN Istebné nad Oravou X
R-2117 Milan BEDLEK Dolný Kubín
M-2394 Ing. Štefan BRUNÍK Zázrivá X
R-2097 Matej GROF Kraľovany X
R-1106 Ing. Emil HLADEK Dolný Kubín X
R-1739 Miroslav JURÁK Osádka XXXXX
R-2148 Mgr. Dušan KUBIŠTA Dolný Kubín X
R-1235 Ján MÄSIAR Dolný Kubín X
R-2149 Miroslav MEŠKO Vyšný Kubín
M-2357 Martin MIKULAJ Oravský Podzámok X
R-2122 Pavol MIŠUN Veličná X
R-2063 Ján NEMČEK Žaškov
R-2252 Ľubomír SLUKA Malatiná X
R-1941 Jozef SOKOL Žaškov
M-2336 Ján VICAŇ Veličná X
M-2334 Marek ŽÚBOR Veličná X

Okres Kysucké Nové Mesto

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2203 Miroslav KOHÚT Rudina XXXXX
M-2214 Vladimír ONDRUŠEK Rudinska X
R-1461 Silvester PASTVA Kysucké Nové Mesto X
R-1508 Pavol PETREK Kysucké Nové Mesto XXX
R-1513 Ľubomír PIJAK Ochodnica XXXXX
R-2109 Rudolf RYBÁNSKY Horný Vadičov XXX
R-1929 Jozef URBÁNEK Rudinská X

Okres Liptovský Mikuláš

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2022 Stanislav BENIKOVSKÝ Kvačany XX
M-1734 Karol DIVOK Malužiná XX
M-2358 Ing. Marika DOMITEROVÁ Jakubovany X
R-2091 Jaroslav GAJDOŠ Východná X
R-1976 Martin HUBKA Liptovský Mikuláš X
R-1137 Ján JANIČINA Dúbrava XX
R-1598 MUDr. Adrian KALIŠ PhD. Ľubeľa XXXXX
R-1214 Ing. Peter LÁNI Malužiná X
R-1872 Martin MIČEV Hybe XXX
R-2265 Martin PIDA Dúbrava XX
R-1471 Marián POLÓNI Malužiná X
R-1315 Jaroslav REPČÍK Bobrovec X
R-2087 Zdenko STRELECKÝ Východná XX
R-2042 Ing. Ivana ŠTEVČEKOVÁ Malužiná X
R-2000 Pavol ŠVEDA Východná X
M-2337 Mgr. Anton VALIČEK Východná X
R-2305 Ladislav ZEMKO Veterná Poruba X
R-1877 Rastislav ŽIŠKA Východná XX

Okres Martin

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1971 Ján BELLA Podhradie X
R-1076 Ján FERIANC Martin X
R-2348 Milan LABDA Martin X
R-2192 Marián LAMOŠ Lipovec X
R-1762 Jaroslav MILAN Turany
R-1400 Ing. Miroslav VALAŠTÍK Valča X

Okres Námestovo

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1190 Milan KOVALČÍK Zákamenné X
R-1234 Mgr. Ján MARUŠČÁK Mútne XX
R-1738 Jozef NEVEDEL Vavrečka X
R-2202 JUDr. Marek SAMOŠ Námestovo X

Okres Ružomberok

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1639 Viliam BAĎO Lúčky XX
R-2226 Peter BALKO Liptovská Teplá XXX
R-2255 Vladimír HLINA Ľubochňa X
R-1111 František HOMOLA Lúčky XXX
R-1258 Martin MRVA Lúčky X
R-1326 Roman SENKO Ružomberok XXXX
R-2317 Norbert ŠEVC Lúčky kúpele X

Okres Turčianske Teplice

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1016 Miroslav BALLO Mošovce X
R-2231 Jaroslav ĎURDÍK Malý Čepčín
M-2306 Bc. Róbert ERTEĽ Budiš
R-2184 Marián FABIAN Čremošné

Okres Tvrdošín

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1270 Cyril ORČÍK Štefanov nad Oravou X
R-2075 Stanislav PARIŽA Zuberec X
R-1688 Michal ŠANGALA Medvedzie
R-2338 Roman ŠTIPTA Štefanov nad Oravou XX

Okres Žilina

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2327 Ing. Peter BEBČÁK Teplička nad Váhom XX
M-2198 Štefan BREZÁNI Rajec X
R-2209 Jozef ČERŇANSKÝ Žilina-Závodie XX
M-2287 Marek DOLNÍK Kunerad X
R-2124 Michal DORINSKÝ Rajecka Lesná X
R-1457 Ján GAŽÚR Rajec X
M-2204 Ján GAŽÚR ml. Rajec X
R-1994 Jaroslav JANÍK Terchová X
R-2163 Peter KAČERIAK Terchová X
R-2106 Ing. Matrin KAIS Višňové X
M-2205 Peter KAVECKÝ Kamenná Poruba X
R-2013 Ing. Anton KUDELČÍK Dlhé Pole X
R-1725 Michal MARTINKA Jasenové
R-1726 Michal MARTINKA st. Jasenové X
M-2290 Adam MAŽGÚT Belá pri Varíne XX
R-2082 Milan MICHALOVIČ Hôrky X
R-2208 Stanislav MIKLO Višňové XX
R-2107 František ONDÁK Gbeľany XX
R-2343 Peter OVEČKA Divina
R-2225 Marek PEKNÝ Rajec XX
R-1868 Viliam PODVOREČNÝ Dlhé Pole X
R-2292 Radoslav PRÁŠEK Žilina-Trnové X
R-2080 Juraj ROGOŇ Terchová X
R-1346 Pavol STOPKA Štiavnik XXX
R-2052 Michal STRELIČKA Višňové X
R-1905 Ing. Tomáš TOMAŠEC Dlhé Pole XXXX
R-2170 Peter VANDLÍK Kunerad X
R-2211 Ján VANDLIK Lietavská Lúčka X
R-1866 Juraj ŽIDEK Rajec
Členské číslo:Meno.Obec:2021:2022:2023:2024:2025:
M-2272 PUNGA ALEXANDRU RO
M-2394 Ing. Štefan BRUNÍK Slovakia X
M-1814 Mile BUNDALO BA
M-2183 Gregory DEHAIL FR XX
M-1955 József DOMBAI Hungary
M-2270 Radu EMILIAN RO XX
M-2016 Josef FOJTÍK CZ X
M-2005 Karl HEINZ - KLEINKE DE
M-1813 Nenad JAGODIČ HR
M-2303 Jiří KREVŇÁK CZ
M-2296 Angel LIZARRALDE Zulaika ES XX
M-2273 CIPRIAN MANU RO X
M-2227 Jiří MENDL CZ X
M-2350 Francois PERRON FR XX
M-2295 Jerome RAYMOND FR XX
M-2283 Gérald RIGAUT FR X
M-2274 DEAN ŠTEFANUTI RO
M-2278 Ján UČEŇ CZ X
M-2271 COSTIN VIOREL RO

Okres Banská Štiavnica

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1223 Ing. Ľudovít LUKÁČ Banská Belá X

Okres Poltár

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-1987 Kamil SUJA Hradište X
R-1928 Juraj SUJA Hradište X

Okres Rimavská Sobota

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2151 Vojtech CZIKORA Rimavská Sobota
R-1827 Alexander MEDVE Stará Bašta X

Okres Košice-okolie

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2280 Ladislav GERGEĽ Ždaňa X
R-2228 Viktor PETRÍK Sokoľany XX

Okres Rožňava

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2199 Marián ŠTRIGNER Štítnik
R-2200 Jakub ŠTRIGNER Štítnik

Okres Nitra

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2239 Viliam SASKO Melek X

Okres Medzilaborce

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-9035 Dušan JANKO Medzilaborce

Okres Svidník

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1554 Rastislav HVIŠČ Giraltovce

Okres Bánovce nad Bebravou

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
M-2060 Frederik LUKAČ-KURUC Bánovce nad Bebravou X

Okres Topolčany

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2197 Juraj HERÁK Krnča

Okres Čadca

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-1067 Emil DZURINA Turzovka XX

Okres Liptovský Mikuláš

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2035 Lukáš LEHOTSKÝ Važec X

Okres Žilina

Členské číslo: Meno. Obec: 2021 2022 2023 2024 2025
R-2206 Martin DOLNÍK Kamenná Poruba X
Členské číslo:Meno.Obec:
C-2015 František GEŠPER Vranov nad Topľou
C-1125 Ivan HRUŠKA Lučatín
C-1156 Ondrej KANKA st. Zvolen - Motová
C-1199 Anton KRŠŠÁK Jánova Lehota
C-1603 Albín LATKO Martin
C-1240 Štefan MATTA Davidov
C-1290 Ján PILÁT st. Stará Ľubovňa
C-1313 Ľubomír RENČO Banská Bystrica
C-1343 Ing. Miroslav STANOVSKÝ CSc. Zvolen
C-1365 Milan ŠPIRKO Lúčky