18
JUL

Bonitácie – upozornenie

Pred prihlásením na bonitáciu si pozorne prečítajte podmienky bonitácie. Pokiaľ nebude zaslaný rodokmeň, tak nebude prihláška schválená a po 2 dňoch zmazaná. V prípade ak bude zistené, že nespĺňate podmienky bonitácie, bude prihláška vymazaná. Následne bude umožnené prihlásiť sa ďalšiemu záujemcovi.


15
JUL

Zoznam členov

Zoznam členov je aktualizovaný ku 31.5.2014

Poplatky pre členov a nečlenov budú zverejnené v novej ekonomickej smernici platnej od 18.7.2014. Kto neuhradí členské za daný rok, automatický stráca členstvo v klube a budú pre neho platiť poplatky ako pre nečlena. Z toho vyplýva pre chovateľov aj povinnosť uzavrieť zmluvu o chovateľskom servise.

V prípade ak ste poplatok zaplatili do 31.5.2014 a nie ste uvedený v zozname, oznámte to mailom matrikárovi klubu.

Zoznam bude priebežne aktualizovaný.

 

Králik


14
JUL

Inzercia

Vážený kopoviari

Odo dnes si môžu registrovaný užívatelia sami pridávať inzeráty.

Pravidlá pridávania inzerátov:

V sekcii INZERCIA si môžu inzerovať bezplatne členovia Klubu chovateľov slovenského kopova (ďalej KCHSK), ktorý majú zaplatené členské za aktuálny rok. Inzerovať si bude možné iba jedince plemena slovenský kopov s preukazom pôvodu.
Pre nečlenov KCHSK bude účtovaný poplatok 10€ / 1 inzerát / 1 mesiac.
Vyhradzujeme si právo vymazať inzerát s nevhodným obsahom alebo obsahom, ktorý porušuje zákony Slovenskej republiky. Duplicitné inzeráty budú vymazané.
Pridaním inzerátu súhlasíte s týmito pravidlami.

Králik


14
JUL

Bonitácia – 6.9.2014

Dňa 6.9.2014 sa bude konať bonitácia v obci Divín. Na bonitáciu sa môžete prihlasovať cez webovú stránku v záložke “PRIHLASOVANIE NA PODUJATIA” Po prihlásení je potrebné zaslať na mail web.kchsk@gmail.com oskenovaný rodokmeň z oboch strán. Po posúdení splnenia podmienok (Bonitácie môžu zúčastniť jedince staršie ako 18 mesiacov až po absolvovaní vyšetrenia DBK, SD v I.c., II.c. a klubovej výstavy s ocenením výborný alebo veľmi dobrývám bude potvrdená prihláška na bonitáciu. V prípade, že nespĺňate podmienky bonitácie, tak vám bude prihláška zamietnutá.

V prípade nejasností ma kontaktujte mailom na web.kchsk@gmail.com

Králik


2
JUL

Postup pri zápise vrhu do SPKP

Vzhľadom na zmeny, týkajúce sa chovateľov a ich členstva v chovateľských kluboch (chovateľ nemusí byť členom chovateľského klubu pre príslušné plemeno), výbor KCHSK po konzultácii s Odborom poľovníckej kynológie SPZ vydáva nasledovné usmernenie pre chovateľov slovenského kopova:

Pokračovať v čítaní