Postup ako požiadať o odporúčanie na párenie. Pri elektronickej žiadosti si porovnáte generácie predkov a zobrazí sa Vám rodokmeň potomkov navrhovaného spojenia..

Postup ako hlásiť párenie na základe odporúčania na párenie.