František Homola

Predseda

homola.fero@gmail.com
+421907102550

Ing. Milan Černok ml.

Podpredseda

podpredseda@slovensky-kopov.sk
+421905525551

Milan Michalovič

Tajomník

tajomnik@slovensky-kopov.sk
+421905809987

Ing. Ján Pilát

Hlavný poradca chovu

hlavny.poradca@slovensky-kopov.sk
+421903647685

MVDr. Branislav Oťapka

Poradca chovu

poradca@slovensky-kopov.sk
+421907664784

Ing. Martina Pšenková, PhD.

Ekonómka

ekonom@slovensky-kopov.sk
+421908776700

Marián Pollák

Výcvikár pre severoslovenskú oblasť

hlavny.vycvikar@slovensky-kopov.sk
+421914235439

Ing. Marián Babej

Výcvikár pre východoslovenskú oblasť

babej197@gmail.com
+421908650943

Ing. Jaroslav Kýpeť

Výcvikár pre stredoslovenskú oblasť

leskypet@gmail.com
+421918335121

Ing. Jozef Ferenc

Matrikár

matrikar@slovensky-kopov.sk
+421904151999

MUDr. Christiána Mattová

Web admin

admin@slovensky-kopov.sk
+421908778759