František Homola

Predseda

homola.fero@gmail.com
+421907102550

Ing. Milan Černok ml.

Podpredseda

podpredseda@slovensky-kopov.sk
+421905525551

Milan Michalovič

Tajomník

tajomnik@slovensky-kopov.sk
+421905809987

Ing. Igor Hronček

Hlavný poradca

hlavny.poradca@slovensky-kopov.sk
+421918335593

Ing. Jozef Vakula, PhD.

Poradca

poradca@slovensky-kopov.sk
+421902649291

Bc. Jozef Králik

Administrátor

admin@slovensky-kopov.sk
+421910960939

Ing. Martina Pšenková, PhD.

Ekonómka

ekonom@slovensky-kopov.sk
+421908776700

Peter Rusnák

Hlavný výcvikár

peterus@centrum.sk
+421903173362

Ing. Jaroslav Kýpeť

Výcvikár

leskypet@gmail.com
+421918335121

Marián Polák

Výcvikár

vycvikar.2@slovensky-kopov.sk
+421914235439

Ing. Zuzana Miháliková

Matrikárka

matrikar@slovensky-kopov.sk
+421905806660