Homola

František Homola

Predseda

Lúčky 541, 03482 Lúčky
+421907102550

Černok

Ing. Milan Černok ml.

Podpredseda

Exnárova 45, 98559 Vidiná
+421905525551

Michalovič

Milan Michalovič

Tajomník

Hôrky 217, 010 04 Hôrky
+421905809987

Hronček

Ing. Igor Hronček

Hlavný poradca chovu

Revolučná 190/12, 987 01 Poltár
+421918335593

Vakula

Ing. Jozef Vakula, PhD.

Poradca chovu

Lesnícka 11, 969 01 Banská Štiavnica
+421902649291

Králik

Bc. Jozef Králik

Administrátor

Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica
+421910960939

Pšenková

Ing. Martina Pšenková, PhD.

Ekonómka

Bobot 351, 91325 Bobot
+421908776700

Rusnák

Peter Rusnák

Hlavný výcvikár

Kysak 294, 044 81 Kysak
+421903173362

Kýpeť

Ing. Jaroslav Kýpeť

Výcvikár

Jána Bottu 78, 980 52 Hrachovo
+421918335121

Pollák

Marián Pollák

Výcvikár

Kotešová 519, 013 61 Kotešová
+421914235439

Miháliková

Ing. Zuzana Miháliková

Matrikárka

Lom nad Rimavicou 123, 976 53 Lom nad Rimavicou
+421905806660