Podmienky pre akceptovanie SD

  • Skúška absolvovaná v  I.cene
  • Skúška absolvovaná v II.cene s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 3, Durenie –  diviak – 3, Hlasitosť – 3, Odvaha – 3, Čuch – 3

Podmienky pre akceptovanie SDD

  • Skúška absolvovaná v I. cene
  • Skúška absolvovaná v II. cene, s minimálnym ohodnotením disciplín: Hľadanie – 3, Durenie  – 3, Hlasitosť na stope – 3

Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok pre skúšky duričov platný od 3.5.2013

Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok pre Skúšky duričov na diviaču zver