Podmienky pre akceptovanie SD

  • Skúška absolvovaná v  I.cena
  • Skúška absolvovaná v II.cena s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 3, Durenie –  diviak – 3, Hlasitosť – 3, Odvaha – 3, Čuch – 3
Vybraté disciplíny zo skúšobného poriadku

Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok pre skúšky duričov platný od 3.5.2013