Testy DNA za účelom overenia pôvodu (rodičovstva) vykonáva KCHSK od roku 2014, kedy boli odobraté vzorky všetkým chovným jedincom. Overenie pôvodu psov sa uskutočňuje vyšetrením variability v 19 markeroch, ktorý sa následne porovná s genetickým profilom otca a matky, pričom musí byť dodržaná podmienka získania jednej vlohy od otca a druhej od matky. Ak potomok má takúto kombináciu vlôh v poriadku, pôvod sa určuje ako súhlasný, ak nie, tak ako nesúhlasný. Na základe výsledkov je potom vypracovaný DNA certifikát o pôvode, ktorý je zasielaný poradcovi chovu, kotrý ho archivuje.