Toto ocenenie sa získava až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich bodov. Preskúšania odvahy prebieha vo vybraných oplôtkoch po dobu 10 minút. Preskúšanie sa môže opakovať 2x. (celkovo absolvovať 3x). Počet posudzovaných psov na bonitácii je určený na 15.

Bonitačnéhý kód

A – Celkový vzhľad-kostra
B – hlava – ucho – oko
C – chrup
D – Telesná stavba
E – Chvost
F – Srsť, sfarbenie, pigmentácia
G – Povahové vlohy

Príklady bonitačného kódu

Optimálne: A0B0C0D0E0F0G5

Prípustné: A1B0C0D1E0F0G4

Neprípustné: A0B1C1D0E0F0G5

Popis bonitačného kódu pre posudzovanie výkonu - G

Neprípustné:

2 -minimálny alebo žiadny prejav záujmu o diviačiu zver, výrazné prejavy nervozity resp. bojazlivosti, neochota pracovať s diviakom ani s pomocou vodiča

3-neurotik – slabší záujem o prácu s pomocou vodiča a(opakované povzbudzovanie), väčšia vzdialenosť od diviaka (viac ako 5 m), nepravidelné hlásenie, časté opúšťanie príp. dlhodobé opustenie zveri – opatrný, nervózny ,nesústredený, nevyrovnaný prejav až s náznakom bojazlivosti napriek povzbudzovaniu vodiča


Prípustné:

4 – cholerik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt s neustálou tendenciou k priamemu fyzickému kontaktu – s diviačou zverou až prejavy bezhlavého útočenia (najmä hlava diviaka) , vytrvalé hlásenie – aktívna,menej obozretná práca,bez opustenia diviaka počas doby preskúšania – sebavedomý prejav so známkami zvýšenej ostrosti až agresivity


Optimálne:

5 – sanguinik – výrazný záujem, aktívna samostatná práca a hľadanie bez pomoci vodiča, vytrvalý tesný kontakt so snahou dať diviaka do pohybu, vytrvalé hlásenie bez dlhších prestávok – aktívna obozretná práca, bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania s náznakom alebo občasným fyzickým kontaktom s diviakom (zadná časť tela, boky) – vyrovnaný, sebavedomý prejav s požadovanou ostrosťou, dôrazom a obozretnosťou pri práci s diviakom


Prípustné:

6 – sanguinik s náznakom flegmatika – menej vyjadrený záujem a hľadanie, samostatná práca bez pomoci vodiča, vytrvalý kontakt, hlásenie s menšími prestávkami – obozretná práca bez dlhšieho opustenia diviaka počas doby preskúšania – celkovo vyrovnaný, menej sústredený, sebavedomý a dôrazný prejav, mierna strata ostrosti (slabšia ostrosť)


Neprípustné:

7 – flegmatik – slabý záujem, pomoc vodiča pri práci (opakované povzbudzovanie), väčšia vzdialenosť, nepravidelné hlásenie s väčšími prestávkami, neopúšťa dlhodobo – málo aktívna opatrná práca, málo sebavedomý prejav so slabým záujmom o diviačiu zver (výrazná strata ostrosti)

8-melancholik – žiadny prejav záujmu o diviačiu zver, bez prejavov bojazlivosti – výrazne flegmatický až úplne ľahostajný prejav, výrazná až úplná strata ostrosti

Absolvované bonitácie z výkonu

2020