Snahy o presadenie kopovov do chovu sa na Slovensku začali ihneď po založení prvej kynologickej organizácie na území Československa. Vznikla v roku 1928 pod názvom Československá kynologická únia. Do tohto časového obdobia môžeme situovať už celkom konkrétnu snahu o vyšľachtenie Slovenského kopova. Podnety pre ňu vytvárala aj Medzinárodná kynologická federácia (FCI). Od jej zakladajúcich členov, kynológov z Belgicka a Francúzska prichádzali priame i sprostredkované podnety pre slovenských kynológov, aby uvažovali o vyšľachtení samostatného slovenského národného plemena poľovných psov. V prvej celoslovenskej poľovníckej organizácii, v Loveckom ochrannom spolku (LOS), ktorý vznikol z iniciatívy MUDr. Jana Červínka 21.10. 1920 sa ešte neprikladá náležitý význam poľovníckej kynológii.

Imrich Makara, Andrej Renčo, Ondrej Kanka (Spravodaj KCHSK).

Zmena nastala až po roku 1934, keď sa LOS zmenil na Zemský zväz loveckých ochranných a kynologických spolkov na Slovensku. V Banskej Bystrici sa z iniciatívy nestorov slovenskej poľovníckej kynológie Kolomana Slimáka a Andreja Renču 12. a 13. septembra 1936 uskutočnila prvá prehliadka kopovov, na ktorej odborníci vybrali vhodné typy pre ďalší kontrolovaný chov podľa chovateľského plánu. Pre organizovaný chov duričov ako celku a medzi nimi aj slovenských kopovov sa začali vytvárať predpoklady vzniku samostatného klubu. V hoteli Nová Rabyně pri Slapskej priehrade sa pri príležitosti celoštátnej porady kynologických referentov a predsedov chovateľských klubov vytvoril Klub chovateľov duričov (KCHD). Cez prestávku v rokovaní sa zišlo po prvý raz predsedníctvo Klubu chovateľov duričov pod vedením Andreja Renču. Podpredsedom sa stal Milan Nevický, tajomníkom Koloman Skurka, ekonómom Jozef Lapšanský, hlavným poradcom chovu Koloman Slimák. Členmi výboru boli František Závint, Jozef Sedlačko, Ladislav Bobák, Michal Pečeňanský, MVDr. František Šamaj, Ján Krkoška, Anton Rakús, František Murgaš a Ján Kožár. Klub sa podieľal aj na vytváraní zboru kvalifikovaných rozhodcov pre exteriér i výkon. Boli v ňom skúsení poľovnícki kynológovia Mikuláš Grígeľ z Modranky, Vojtech Michelčík z Blatnice, Jozef Lapšanský z Podolínca, Andrej Renčo z Banskej Bystrice, Jozef Potocký zo Žiliny, Koloman Skurka z Krompách, Mikuláš Nevický z Kežmarku a ďalší. 

 

V KCHD počas jeho pôsobenia obhospodarovali viacero duričských plemien, medzi nimi štajerského duriča, jazvečíkovité duriče, basety, karelské medvedie psy, lajky a mnohé ďalšie chované plemená duričov. Dovedna ich bolo 82 a medzi nimi aj slovenské kopovy. Samozrejme, také množstvo duričov združených pod jednou strechou výrazne ovplyvňovalo aj činnosť klubu a jeho výboru. Čoraz aktuálnejšou sa ukazovala potreba vytvorenia samostatného klubu chovateľov slovenských kopovov nielen preto, že sa u nás stali jedným z najpočetnejších plemien poľovných psov, ale aj preto, že si vzhľadom na mladý vývoj vyžadovali zvýšenú starostlivosť o zavádzanie metód správnej plemenitby, a z toho vyplývajúce perspektívy ich rozvoja. Tlaky na vytvorenie samostatného klubu chovateľov slovenských kopovov narastali, až napokon vďaka mimoriadnemu úsiliu Ondreja Kanku uznal potrebu rozčlenenia KCHD a vytvorenia KCHSK aj Ústredný výbor SPZ 30. januára 1988 schválil návrh na zriadenie samostatného Klubu chovateľov slovenských kopovov.

1. Výbor 1988-1990

Ustanovujúca konferencia sa uskutočnila 24. apríla 1988 v hoteli Kyjev v Bratislave.

 • Predseda: Ing. Dan Michalovič
 • Podpredseda: Vlastimil Fencl
 • Tajomník: Ondrej Bartoš
 • Hlavný poradca chovu: Ing. Stanislav Moravčík
 • Ekonóm: Štefan Matta
 • Výcvikár: Ján Pilát
 • Matrikár: Ľubomír Renčo
 • Členovia výboru: Pavel Urblík, Ondrej Kanka, Ing. Milan Černok, Libor Beníček, Jozef Havelka, Alojz Riško
Ustanovujúca konferencia, hotel Kyjev (Spravodaj KCHSK).

2. Výbor 1990-1993

Dňa 31. marca 1990 sa v Banskej Bystrici uskutočnila mimoriadna konferencia KCHSK. Na programe mala aj voľby nového výboru klubu a prijatie plánupráce v nových podmienkach pluralitnej spoločnosti. Konferencia tajným hlasovaním zvolila nový výbor klubu, ktorý si na svojom prvom zasadaní rozdelil funkcie nasledovne:

 • Predseda: Ondrej Kanka
 • Podpredseda: Vlastimil Fencl
 • Tajomník: Ondrej Bartoš
 • Hlavný poradca chovu: Ing. Stanislav Moravčík
 • Ekonóm: Dan Michalovič
 • Výcvikár: Marián Kuruc
 • Matrikár: Ľubomír Renčo
 • Vedúci klubových aktivistov: Libor Beníček
 • Členovia výboru: Jozef Havelka, Ing. Slavomír Marejka

Za náhradníkov konferencia zvolila Dušana Budu, Ing. Miroslava Valaštíka, Pavla Urblíka, povereného tiež funkciou oblastného poradcu chovu pre západné a stredné Slovensko a Siegfrieda Korscha, povereného funkciou oblastného poradcu chovu pre východné Slovensko.

Výbor KCHSK od roku 1993 (Spravodaj KCHSK)

3. Výbor 1993-1998

Konferencia KCHSK 12. 6. 1993 Banská Bystrica

 • Predseda: Ondrej Kanka
 • Podpredseda: Ing. Cyril Boldiš
 • Tajomník: Ing. Jaroslav Dudík
 • Ekonóm: Štefan Matta
 • Matrikár: Ľubomír Renčo
 • Hlavný výcvikár: Ján Pilát
 • Výcvikár: František Homola
 • Hlavný poradca chovu: Pavol Urblík
 • Poradca chovu pre vých. Slovensko: Siegfried Korsch
 • Vedúci klubových aktivistov: MVDr. Marián Petro
 • Člen výboru, predseda red. rady: Ondrej Bartoš
 • Predseda dozornej rady: Ervín Šumjáci
 • Členovia DR: Ing. Stanislav Moravčík a Ing. Miroslav Valaštík

4. Výbor 1998-2002

Ďalšia konferencia klubu 20. 6. 1998 Zvolen

 • Predseda: Ondrej Kanka
 • Podpredseda: Ing. Štefan Cimbalík
 • Tajomník: Ing. Jaroslav Dudík
 • Hlavný poradca chovu: MVDr. Marian Petro
 • Poradca chovu pre vých. Slovensko: Siegfrid Korsch
 • Poradca chovu pre záp. str. Slovensko: Pavol Urblík
 • Hlavný výcvikár: František Homola
 • Výcvikár: Ján Pilát
 • Ekonóm: Štefan Matta
 • Matrikár: Ľubomír Renčo
 • Členovia výboru: Ing. Miloš Kovář a Ing. Peter Suchoň
 • Redaktor spravodaja: Ing. Martin Šimiak, CSc.
 • Predseda DR: Ing. Miroslav Valaštík
 • Členovia DR: Ing. Stanislav Moravčík a Ing. Emil Hládek

 

V roku 2000 z funkcie poradcu chovu pre záp. a vých. Slovenska odstúpil Pavol Urblík, ktorého vystriedal František Homola, za hlavného výcvikára bol menovaný Ing. Emil Hládek, za člena DR Rudolf Hládek a v roku 2001 za redaktora spravodaja Miroslav Gáfrik.

5. Výbor 2002-2007

Dňa 31. 3. 2007 sa v Liptovskom Hrádku konala konferencia klubu

 • Predseda: Ing. Štefan Cimbalík 
 • Podpredseda: Ondrej Kanka 
 • Tajomník: Ing. Jaroslav Dudík 
 • Hlavný poradca chovu: MVDr. Marian Petro 
 • Poradca chovu: František Homola 
 • Ekonóm: Rudolf Hládek 
 • Výcvikár: Ing. Emil Hládek 
 • Matrikár: Ľubomír Renčo 
 • Člen výboru: Ing. Ivan Baran 
 • Člen výboru: Ján Pilát
 • Redaktor spravodaja: Miroslav Gáfrik 
 • Predseda DR: Ing. Miroslav Valaštík 
 • Členovia DR: Ing. Stanislav Moravčík, Ing. Alexander Pereči 

V roku 2003, na miesto Ing. Ivana Barana bol kooptovaný Mgr. Marian Ábel

6. Výbor 2007-2009

Dňa 31. 3. 2007 sa v Liptovskom Hrádku konala konferencia klubu

 • Predseda: Ing. Jaroslav Jevčák
 • Podpredseda: Ing. Štefan Cimbalík
 • Tajomník: Ing. Jaroslav Dudík
 • Hlavný poradca chovu: MVDr. Rastislav Siládi
 • Poradca chovu pre východné Slovensko: MVDr. Marián Petro
 • Poradca chovu pre str. a záp. Slovensko: František Homola
 • Hlavný výcvikár: Ing. Emil Hládek
 • Výcvikár: Milan Kovalčík
 • Výcvikár: Jozef Majerský
 • Ekonóm: Ing. Ján Pilát
 • Matrikár: Ľubomír Renčo
 • Redaktor spravodaja: Miroslav Gáfrik
 • Správca web stránky: Ing. Štefan Pavelka
 • Predseda DR: Rudolf Hládek
 • Členovia: Ing. Miroslav Valaštík a Ing. Stanislav Moravčík

8. Výbor 2014-2017

Ďalšia konferencia klubu sa uskutočnila v Prešove dňa 6. 4. 2014

 • Predseda: MUDr. Adrián Kališ, PhD.
 • Podpredseda: Ing. Stanislav Moravčík
 • Tajomník: JUDr. Martin Lupták, PhD.
 • Hlavný poradca chovu: Ivan Minich
 • Poradca chovu: Milan Vetrák
 • Ekonóm: Ing. Štefan Fedorko
 • Hlavný výcvikár: Zoltán Híveš
 • Výcvikár: Peter Rusnák
 • Výcvikár: Ing. Jaroslav Kýpeť
 • Výcvikár: Peter Demeter
 • Matrikár, správca web stránky: Bc. Jozef Králik

 

Predseda DR: Ing. Ján Lelko Členovia: Ivan Stodola, Ján Molitor

V roku 2016, po odstúpení predsedu a tajomníka bol menovaný predsedom Ing. Stanislav Moravčík, podpredsedom Ing. Jaroslav Dudík a výcvikárom Jaroslav Kyzek.

9. Výbor 2017

Posledná konferencia sa konala vo Zvolene dňa 25. 3. 2017

 • Predseda: František Homola
 • Podpredseda: Ing. Milan Černok
 • Tajomník: Milan Michalovič
 • Hlavný poradca chovu: Ing. Igor Hronček
 • Poradca chovu: Ing. Jozef Vakula, PhD.
 • Ekonóm: Ing. Tomáš Tomašec
 • Hlavný výcvikár: Peter Rusnák
 • Výcvikár: Ing. Jaroslav Kýpeť
 • Výcvikár: Marian Pollák
 • Matrikár: Ing. Zuzana Pavelková
 • Správca web stránky: Bc. Jozef Králik
 • Predseda DR: Ing. Ľubomír Podhorský
 • Členovia DR: Bc. Andrea Janovičová a Bc. Milan Sahajda

 

V roku 2018, po odstúpení ekonóma klubu sa stala ekonómkou Ing. Martina Pšenková

Zdroj informácií: Kniha SLOVENSKÝ KOPOV 1963-1988-2018