Chovateľský rok - 2024

Odp. číslo: Dátum vyd. odp.: Žiadateľ: Suka: Odporučení psi:
66/2024 15.04.2024 Miloš PANGRÁC LEA Bahrisko CHARO spod Sobrany
THOR Lohyňa
AMOR z Býkovskej doliny

Odporúčanie č. 66

Chovateľská stanica: spod Heľbartu
Majiteľ: Miloš PANGRÁC
Suka LEA Bahrisko
Bonitačný kód: A0B0C0D1E0F0G5
Otec: LEO spod Sobrany
Matka: CLEA zo Slovenskej Ľupče
65/2024 15.04.2024 Miroslav VAVRICA EDA spod Kalinovského potoka CAR z Vriesinej
JOLO Dzunošaj
VINCO od Riečky

Odporúčanie č. 65

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Miroslav VAVRICA
Suka EDA spod Kalinovského potoka
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: CIRO z Kade voda skáče
Matka: FALMA spod Kokavskej Varty
64/2024 15.04.2024 Miroslav DIANIŠKA ERA Bukov diel FRIS od Krivej hory
VINCO od Riečky
JOLO Dzunošaj

Odporúčanie č. 64

Chovateľská stanica: Bukov diel
Majiteľ: Miroslav DIANIŠKA
Suka ERA Bukov diel
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G6
Otec: DENY spod Hradeckej lúky
Matka: AFRA Bukov diel
63/2024 11.04.2024 Milan VACULČIAK JURA z Hornej báby AXEL z Buzítky
GAS zo Sahajdovho dvora
BENY z Kotešovského dvora

Odporúčanie č. 63

Chovateľská stanica: z Hornej báby
Majiteľ: Milan VACULČIAK
Suka JURA z Hornej báby
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: GERO Široká dolina
Matka: DINA z Hornej Báby
62/2024 11.04.2024 Jozef HORKAVÝ RUBY od Riečky BULVAJ Kerekveň

Odporúčanie č. 62

Chovateľská stanica: od Suchého lesa
Majiteľ: Jozef HORKAVÝ
Suka RUBY od Riečky
Bonitačný kód: A0B2C0D2E0F1G6
Otec: DARGO Krššákov dvor
Matka: BESI z Návratnej
61/2024 10.04.2024 Ing. Peter BEBČÁK IRIS z Poliakovca ARTHUR Hôrecká dolina
BLASER z Klamárovej Doliny
CIBO z Tamborovho dvora

Odporúčanie č. 61

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Ing. Peter BEBČÁK
Suka IRIS z Poliakovca
Bonitačný kód: A2B0C0D2E0F0G6
Otec: CASIUS spod Kunovej
Matka: ANDY z Dlhopolskej doliny
60/2024 10.04.2024 Ing. Jozef FERENC LINA Bahrisko BARON zo Stachového
CEDER spod Hlišnova
DENY spod Hradeckej lúky

Odporúčanie č. 60

Chovateľská stanica: Pipítka
Majiteľ: Ing. Jozef FERENC
Suka LINA Bahrisko
Bonitačný kód: A0B3C0D2E0F2G6
Otec: Leo spod Sobrany
Matka: CLEA zo Slovenskej Ľupče
60/2024 10.04.2024 Ing. Jozef FERENC LINA Bahrisko BARON zo Stachového
CEDER spod Hlišnova
DENY spod Hradeckej lúky

Odporúčanie č. 60

Chovateľská stanica: Pipítka
Majiteľ: Ing. Jozef FERENC
Suka LINA Bahrisko
Bonitačný kód: A0B3C0D2E0F2G6
Otec: Leo spod Sobrany
Matka: CLEA zo Slovenskej Ľupče
59/2024 08.04.2024 Ing. Emil HLADEK TARA z Polčiny LORD od Priehradného múru
BART od Riečky
BRUT od Šratnova

Odporúčanie č. 59

Chovateľská stanica: z Polčiny
Majiteľ: Ing. Emil HLADEK
Suka TARA z Polčiny
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: RICK z Prievrany
Matka: AJKA z Hornej Báby
59/2024 08.04.2024 Ing. Emil HLADEK TARA z Polčiny LORD od Priehradného múru
BART od Riečky
BRUT od Šratnova

Odporúčanie č. 59

Chovateľská stanica: z Polčiny
Majiteľ: Ing. Emil HLADEK
Suka TARA z Polčiny
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: RICK z Prievrany
Matka: AJKA z Hornej Báby
58/2024 26.03.2024 Roman MACEÁŠIK ASTA z Dlhopolskej doliny CASIUS spod Kunovej
CRIS spod Kunovej
AZUR Hôrecká dolina

Odporúčanie č. 58

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Roman MACEÁŠIK
Suka ASTA z Dlhopolskej doliny
Bonitačný kód: A0B2C0D2E0F0G5
Otec: GERI Bahrisko
Matka: BRIXA z Poliakovca
57/2024 25.03.2024 Milan GÁLIK BARA II z Polčiny BRUT od Šratnova
ALISCH spod Dislávu
CAK spod Havranieho vrchu

Odporúčanie č. 57

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Milan GÁLIK
Suka BARA II z Polčiny
Bonitačný kód: A0B3C0D4bE0F1G6
Otec: CANIS z Vriesinej
Matka: TARA z Polčiny
56/2024 28.03.2024 Adam BELICAJ NESSI z Hornej báby AJAX zo Stachového
AZUR Hôrecká dolina

Odporúčanie č. 56

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Adam BELICAJ
Suka NESSI z Hornej báby
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F2G6
Otec: IPEĽ z Brezovského hámra
Matka: DINA z Hornej báby
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 28.03.2024
Páril pes: CASIUS spod Kunovej
Bonitačný kód: A0B3C0D0E0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: VIENNA spod Kunovej
55/2024 22.03.2024 Daniel ELIAŠ FIALKA Kerekveň GARY z Hornej báby

Odporúčanie č. 55

Chovateľská stanica: German gold
Majiteľ: Daniel ELIAŠ
Suka FIALKA Kerekveň
Bonitačný kód: A2B0C0D2,4aE0F0G5
Otec: Leo spod Sobrany
Matka: CIFRA spod Kunovej
54/2024 18.03.2024 Martin ROLDŽÁK CITA Makovické sedlo OLI od Spile
BULVAJ Kerekveň
BART od Riečky

Odporúčanie č. 54

Chovateľská stanica: Červena hora
Majiteľ: Martin ROLDŽÁK
Suka CITA Makovické sedlo
Bonitačný kód: A2B0C0D4aE0F0G6
Otec: HUNCÚT z Hrachovského vŕšku
Matka: ADA Bukov diel
53/2024 18.03.2024 Jaroslav GAJDOŠ ANNY od Hapalíka VINCO od Riečky

Odporúčanie č. 53

Chovateľská stanica: od Hapalíka
Majiteľ: Jaroslav GAJDOŠ
Suka ANNY od Hapalíka
Bonitačný kód: A2B0C0D2,4aE0F0G6
Otec: AJAX z Chorváta
Matka: KIKA Dzunošaj
52/2024 07.03.2024 Jozef VOZÁR ANITA z Češnovic CAK spod Havranieho vrchu

Odporúčanie č. 52

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Jozef VOZÁR
Suka ANITA z Češnovic
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: RICK z Prievrany
Matka: BENU z Hrachovského vŕšku
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 13.03.2024
Páril pes: FIDEL spod Kunovej
Bonitačný kód: A2B0C0D2E0F0G4
Otec: IRAN z Padala
Matka: BONNIE spod Kunovej
51/2024 07.03.2024 Miroslav JURÁK FREJA z Chočských vrchov HELIOS spod Macovho vrchu
BART od Riečky

Odporúčanie č. 51

Chovateľská stanica: z Chočských vrchov
Majiteľ: Miroslav JURÁK
Suka FREJA z Chočských vrchov
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: GRAND zo Šarampova
Matka: IRIS z Hornej báby
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 11.03.2024
Páril pes: JASAN z Judavinklu
Bonitačný kód: A0B0C0D2,4aE0F0G5
Otec: Leo spod Sobrany
Matka: Dyna z Judavinklu
50/2024 01.03.2024 Marek PEKNÝ AFFY Hôrecká dolina BLASER z Klamárovej Doliny
VINCO od Riečky

Odporúčanie č. 50

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Marek PEKNÝ
Suka AFFY Hôrecká dolina
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F1G6
Otec: CERO z Halče
Matka: ILA Dzunošaj
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 05.03.2024
Páril pes: CVIK spod Vaškovho vrchu
Bonitačný kód: A0B2C0D3E0F0G6
Otec: GARY z Hornej báby
Matka: ANITA od Kalinovského potoka
49/2024 28.02.2024 Juraj PALENKÁŠ DADA Bukov diel GERY spod Hradeckej lúky
KORD z Poliakovca
IRAN z Poliakovca

Odporúčanie č. 49

Chovateľská stanica: spod Dislávu
Majiteľ: Juraj PALENKÁŠ
Suka DADA Bukov diel
Bonitačný kód: A0B0C0D0E1F0G6
Otec: JETY Belanská jaskyňa
Matka: GERDA Široká dolina
48/2024 26.02.2024 Milan PARTILA ml. NELLY od Partilu FRIS od Krivej hory
AJAX od Hapalíka
AMOR z Býkovskej doliny

Odporúčanie č. 48

Chovateľská stanica: od Partilu
Majiteľ: Milan PARTILA ml.
Suka NELLY od Partilu
Bonitačný kód: A0B2C0D4aE0F0G5
Otec: CHERO Holubníky
Matka: AGA Belákov dvor
47/2024 26.02.2024 Marián POLLÁK ANDY z Dlhopolskej doliny IPEĽ z Brezovského hámra
PERZEUS Lohyňa
NITRO z Hornej báby

Odporúčanie č. 47

Chovateľská stanica: z Poliakovca
Majiteľ: Marián POLLÁK
Suka ANDY z Dlhopolskej doliny
Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F0G5
Otec: GERI Bahrisko
Matka: BRIXA z Poliakovca
46/2024 31.01.2024 Miloš BALKO COCA Lesný Chór Bohemia

Odporúčanie č. 46

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Miloš BALKO
Suka COCA Lesný Chór Bohemia
Bonitačný kód: A0B3C0D4aE0F0G6
Otec: HORAR z Hrachovského vršku
Matka: Fortune de la Vallée du Borne
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 31.01.2024
Páril pes: CASIUS spod Kunovej
Bonitačný kód: A0B3C0D0E0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: VIENNA spod Kunovej
45/2024 14.02.2024 Marek LAURINC GIMI z Chorváta CHARO spod Sobrany

Odporúčanie č. 45

Chovateľská stanica: Zo Slavkinho dvora
Majiteľ: Marek LAURINC
Suka GIMI z Chorváta
Bonitačný kód: A2B2C0D0E0F2G6
Otec: ASTOR od Digoňa
Matka: HANY Sokolie hniezdo
44/2024 14.02.2024 Stanislav ORŠULÁK IBRA od Spolkára FRIS od Krivej hory
DIEGO z Tancovej

Odporúčanie č. 44

Chovateľská stanica: spod Zimnej skaly
Majiteľ: Stanislav ORŠULÁK
Suka IBRA od Spolkára
Bonitačný kód: A2B2C0D0E0F0G6
Otec: ASTOR od Digoňa
Matka: FABA Sokolie hniezdo
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 28.02.2024
Páril pes: RONY od Riečky
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: DARGO Krššákov dvor
Matka: BESI z Návratnej
43/2024 14.02.2024 Jaroslav KYZEK JASE Široká dolina CHVAT Lesný Chór
BLACK od Kuzmiaka

Odporúčanie č. 43

Chovateľská stanica: Široká dolina
Majiteľ: Jaroslav KYZEK
Suka JASE Široká dolina
Bonitačný kód: A0B0C0D4bE1F0G6
Otec: ANYS Astor bojna
Matka: NITA z Polčiny
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 18.02.2024
Páril pes: HEROS z Halče
Bonitačný kód: A0B2C0D1E1F2G6
Otec: BRUTUS spod Macovho vrchu
Matka: CITA z Padala
42/2024 14.02.2024 Michal VALASKAI BETY spod Kamenného Janka HORAN spod Kamenného Janka

Odporúčanie č. 42

Chovateľská stanica: spod Kamenného Janka
Majiteľ: Michal VALASKAI
Suka BETY spod Kamenného Janka
Bonitačný kód: A2B0C0D4aE1F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: ESTER zo Španieho poľa
41/2024 14.02.2024 Michal VALASKAI HERA z Hornej báby Flam z Judavinklu

Odporúčanie č. 41

Chovateľská stanica: spod Kamenného Janka
Majiteľ: Michal VALASKAI
Suka HERA z Hornej báby
Bonitačný kód: A0B1C0D4aE0F0G5
Otec: RICK z Prievrany
Matka: CERA z Hornej báby
40/2024 14.02.2024 Ing. Marián BABEJ BRITA spod Dubníka HORAN zo Zlatej Bane

Odporúčanie č. 40

Chovateľská stanica: od Riečky
Majiteľ: Ing. Marián BABEJ
Suka BRITA spod Dubníka
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G5
Otec: RONY od Riečky
Matka: EBBIE od Majira
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 23.02.2024
Páril pes: BLACK od Kuzmiaka
Bonitačný kód: A2B0C0D4bE0F0G6
Otec: GERO Hruštínska hoľa
Matka: CHESSY z Halče
39/2024 15.02.2024 Peter KRČMÁRIK FANY z Chočských vrchov BOJAR z Tancovej
AZUR Hôrecká dolina

Odporúčanie č. 39

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Peter KRČMÁRIK
Suka FANY z Chočských vrchov
Bonitačný kód: A2B0C0D2,4aE0F0G6
Otec: GRAND zo Šarampova
Matka: IRIS z Hornej báby
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 27.02.2024
Páril pes: BART od Riečky
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G6
Otec: OLI od Spile
Matka: SOFI od Riečky
38/2024 11.02.2024 Radovan KRŠŠÁK MEGY Rúbaný vrch BLACK od Kuzmiaka

Odporúčanie č. 38

Chovateľská stanica: Krššákov dvor
Majiteľ: Radovan KRŠŠÁK
Suka MEGY Rúbaný vrch
Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: ELIS Široká dolina
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 07.04.2024
Páril pes: HORAN zo Zlatej Bane
Bonitačný kód: A0B2C0D4aE0F0G5
Otec: DAN Šamílovec
Matka: POLLY spod Kunovej
37/2024 02.02.2024 Ing. Tomáš TOMAŠEC BONA Arda spod Klokočova CAR z Vriesinej
BULVAJ Kerekveň
FIDEL spod Kunovej

Odporúčanie č. 37

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Ing. Tomáš TOMAŠEC
Suka BONA Arda spod Klokočova
Bonitačný kód: A2B0C0D0E1F0G6
Otec: CEDER z Halče
Matka: ARDA od Kalinovského potoka
36/2024 27.01.2024 Pavol SEMAN DUBINA Kerekveň BROK Melijan
AMOR z Býkovskej doliny

Odporúčanie č. 36

Chovateľská stanica: Kerekveň
Majiteľ: Pavol SEMAN
Suka DUBINA Kerekveň
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G5
Otec: BENNY spod Havranieho vrchu
Matka: BESNA Kerekveň
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 28.03.2024
Páril pes: FRIS od Krivej hory
Bonitačný kód: A0B0C0D3E0F0G5
Otec: CRIS spod Kunovej
Matka: LOLA spod Sobrany
35/2024 27.01.2024 Pavol SEMAN BESNA Kerekveň BENNY spod Havranieho vrchu

Odporúčanie č. 35

Chovateľská stanica: Kerekveň
Majiteľ: Pavol SEMAN
Suka BESNA Kerekveň
Bonitačný kód: A0B0C0D4a,2E0F0G6
Otec: GARY z Hornej báby
Matka: CIFRA spod Kunovej
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 14.02.2024
Páril pes: HORAN zo Zlatej Bane
Bonitačný kód: A0B2C0D4aE0F0G5
Otec: DAN Šamílovec
Matka: POLLY spod Kunovej
34/2024 27.01.2024 Pavol SEMAN CIFRA spod Kunovej CVIK spod Vaškovho vrchu
XAVER spod Šomošky
GARY z Hornej báby

Odporúčanie č. 34

Chovateľská stanica: Kerekveň
Majiteľ: Pavol SEMAN
Suka CIFRA spod Kunovej
Bonitačný kód: A0B2C0D0E0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: VIENNA spod Kunovej
33/2024 24.01.2024 Vladimír ONDRUŠEK BORA Hôrecká dolina KORD z Poliakovca
VINCO od Riečky
BLASER z Klamárovej Doliny

Odporúčanie č. 33

Chovateľská stanica: Tri kopce Rudinská
Majiteľ: Vladimír ONDRUŠEK
Suka BORA Hôrecká dolina
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE1F0G6
Otec: CERO z Halče
Matka: ILA Dzunošaj
32/2024 19.01.2024 Miloslav CAPKO BONA Pipítka HORAN zo Zlatej Bane
OLI od Spile

Odporúčanie č. 32

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Miloslav CAPKO
Suka BONA Pipítka
Bonitačný kód: A3B2C0D2E0F2G6
Otec: IRAN z Padala
Matka: LINA Bahrisko
31/2024 19.01.2024 Mgr. Martina ĽAUDISOVÁ CEDRA Melijan FIDEL spod Kunovej

Odporúčanie č. 31

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Mgr. Martina ĽAUDISOVÁ
Suka CEDRA Melijan
Bonitačný kód: A0B2C0D2E0F0G5
Otec: HEROS z Halče
Matka: INKA z Hrachovského vŕšku
30/2024 17.01.2024 Roman ČECH FLORA spod Kunovej

Odporúčanie č. 30

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Roman ČECH
Suka FLORA spod Kunovej
Bonitačný kód: A2B0C0D0E1F0G6
Otec: IRAN z Padala
Matka: BONNIE spod Kunovej
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 23.03.2024
Páril pes: GARY z Hornej báby
Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F0G5
Otec: SULTÁN z Prievrany
Matka: DINA z Hornej báby
29/2024 16.01.2024 Zdenko CHMELA ABBY Chmelov dvor v Lábe

Odporúčanie č. 29

Chovateľská stanica: Chmelov dvor v Lábe
Majiteľ: Zdenko CHMELA
Suka ABBY Chmelov dvor v Lábe
Bonitačný kód: A0B0C0D0E1F0G6
Otec: EDDY Krššákov dvor
Matka: NELA Kubínska hoľa
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 16.01.2024
Páril pes: BART od Riečky
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G6
Otec: OLI od Spile
Matka: SOFI od Riečky
28/2024 16.01.2024 Marek BALÁŽ ANDY spod Čiernej hory BULVAJ Kerekveň

Odporúčanie č. 28

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Marek BALÁŽ
Suka ANDY spod Čiernej hory
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: CANIS z Vriesinej
Matka: BETTY spod Havranieho vrchu
27/2024 30.01.2024 Ondrej VÁROŠ ARIJA z Čerínskeho mlyna

Odporúčanie č. 27

Chovateľská stanica: Ostrá skala
Majiteľ: Ondrej VÁROŠ
Suka ARIJA z Čerínskeho mlyna
Bonitačný kód: A2B3C0D0E0F0G5
Otec: BORAN Astor bojna
Matka: ARIJA z Porubskej doliny
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 30.01.2024
Páril pes: BRUT od Šratnova
Bonitačný kód: A1B0C0D4aE0F0G4
Otec: CAR Parichvost
Matka: Pegy Bejchlovské hvozdy
26/2024 16.01.2024 Ján VARGA BORA spod Kunovej THOR Lohyňa
LORD Bahrisko

Odporúčanie č. 26

Chovateľská stanica: zo Záhradnej
Majiteľ: Ján VARGA
Suka BORA spod Kunovej
Bonitačný kód: A4B0C0D4aE0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: KENDY spod Kunovej
25/2024 16.01.2024 Roman TUNEGA ANITA zo Stachového MORIS Široká dolina

Odporúčanie č. 25

Chovateľská stanica: zo Stachového
Majiteľ: Roman TUNEGA
Suka ANITA zo Stachového
Bonitačný kód: A0B0C0D4bE0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: CELZA Široká Dolina
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 24.03.2024
Páril pes: GARY z Hornej báby
Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F0G5
Otec: SULTÁN z Prievrany
Matka: DINA z Hornej báby
24/2024 16.01.2024 Marián NAGY ENNIE spod Kunovej

Odporúčanie č. 24

Chovateľská stanica: LANATTIRA
Majiteľ: Marián NAGY
Suka ENNIE spod Kunovej
Bonitačný kód: A2B2C0D0E0F0G6
Otec: ERIK od Riečky
Matka: BONNIE spod Kunovej
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 16.01.2024
Páril pes: BRUT od Šratnova
Bonitačný kód: A1B0C0D4aE0F0G4
Otec: CAR Parichvost
Matka: Pegy Bejchlovské hvozdy
23/2024 08.01.2024 Pavol HIRČÁK GAYA od Krivej hory SULTÁN z Prievrany
GARY z Hornej báby

Odporúčanie č. 23

Chovateľská stanica: Busov
Majiteľ: Pavol HIRČÁK
Suka GAYA od Krivej hory
Bonitačný kód: A0B1C0D2,3E0F0G6
Otec: CRIS spod Kunovej
Matka: LOLA spod Sobrany
22/2024 08.01.2024 Marek CIPCER AIRA spod Vaškovho vrchu FIDEL spod Kunovej

Odporúčanie č. 22

Chovateľská stanica: Cipcerov dvor
Majiteľ: Marek CIPCER
Suka AIRA spod Vaškovho vrchu
Bonitačný kód: A1B0C0D4aE0F0G5
Otec: RICK z Prievrany
Matka: ANITA od Kalinovského potoka
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 01.04.2024
Páril pes: BULVAJ Kerekveň
Bonitačný kód: A0B3C0D3.4a,4bE0F0G6
Otec: GARY z Hornej báby
Matka: CIFRA spod Kunovej
21/2024 08.01.2024 Ing. Michal KOVÁČIK ROSEMARY Lohyňa ARVAK zo Stachového
BAX Somorova Ves

Odporúčanie č. 21

Chovateľská stanica: spod Bánovského vrchu
Majiteľ: Ing. Michal KOVÁČIK
Suka ROSEMARY Lohyňa
Bonitačný kód: A2B3C0D3,4bE0F0G6
Otec: EGON Lohyňa
Matka: GERBERA Lohyňa
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 10.02.2024
Páril pes: AJAX zo Stachového
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: CELZA Široká Dolina
20/2024 29.12.2023 Ján BREZINA JENNY od Spolkára

Odporúčanie č. 20

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Ján BREZINA
Suka JENNY od Spolkára
Bonitačný kód: A4B0C0D4aE0F0G6
Otec: RICK z Prievrany
Matka: JUTA od Partilu
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 30.12.2023
Páril pes: BROK Melijan
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: ARIS z Mihálikovho dvora
Matka: INKA z Hrachovského vŕšku
19/2024 22.12.2023 Mikuláš ŠVEC ALFA Mažgútov dvor CHVAT Lesný Chór

Odporúčanie č. 19

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Mikuláš ŠVEC
Suka ALFA Mažgútov dvor
Bonitačný kód: A2B0C0D4bE0F0G6
Otec: CASIUS spod Kunovej
Matka: CESSY z Petrovskej
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 28.01.2024
Páril pes: HEROS z Halče
Bonitačný kód: A0B2C0D1E1F2G6
Otec: BRUTUS spod Macovho vrchu
Matka: CITA z Padala
18/2024 22.12.2023 Ivan STODOLA ARYA Mažgútov dvor

Odporúčanie č. 18

Chovateľská stanica: Z Uhlišťa
Majiteľ: Ivan STODOLA
Suka ARYA Mažgútov dvor
Bonitačný kód: A2B0C0D3E0F0G6
Otec: CASIUS spod Kunovej
Matka: CESSY z Petrovskej
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 28.03.2024
Páril pes: BROK Melijan
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: ARIS z Mihálikovho dvora
Matka: INKA z Hrachovského vŕšku
17/2024 20.12.2023 Vladimír STRUHAČKA ISA spod Kamenného Janka

Odporúčanie č. 17

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Vladimír STRUHAČKA
Suka ISA spod Kamenného Janka
Bonitačný kód: A1B3C0D0E0F0G6
Otec: GARY z Hornej báby
Matka: BETY spod Kamenného Janka
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 17.12.2023
Páril pes: HORAN spod Kamenného Janka
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: IPEĽ z Brezovského hámra
Matka: HERA z Hornej báby
16/2024 11.12.2023 Viliam MASÁR BRITA spod Mníchovej úboče AJAX Melijan
GERY spod Hradeckej lúky

Odporúčanie č. 16

Chovateľská stanica: spod Mníchovej úboče
Majiteľ: Viliam MASÁR
Suka BRITA spod Mníchovej úboče
Bonitačný kód: A0B0C0D4bE0F0G5
Otec: HARY Dzunošaj
Matka: CEDRA spod Hradeckej lúky
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 07.12.2023
Páril pes: BLACK od Kuzmiaka
Bonitačný kód: A2B0C0D4bE0F0G6
Otec: GERO Hruštínska hoľa
Matka: CHESSY z Halče
15/2024 11.12.2023 František HOMOLA KIRA Dzunošaj OLI od Spile
VINCO od Riečky
BART od Riečky

Odporúčanie č. 15

Chovateľská stanica: z Čerešňovej
Majiteľ: František HOMOLA
Suka KIRA Dzunošaj
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G5
Otec: RICK z Prievrany
Matka: KITI od Kmeťa
14/2024 11.12.2023 František HOMOLA CINKA od Kalinovského potoka OLI od Spile
BART od Riečky
VINCO od Riečky

Odporúčanie č. 14

Chovateľská stanica: z Čerešňovej
Majiteľ: František HOMOLA
Suka CINKA od Kalinovského potoka
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: RICK z Prievrany
Matka: FALMA spod Kokavskej Varty
13/2024 02.12.2023 Radovan KRŠŠÁK GRETA z Halče
From z Judavinklu

Odporúčanie č. 13

Chovateľská stanica: Krššákov dvor
Majiteľ: Radovan KRŠŠÁK
Suka GRETA z Halče
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G6
Otec: HARO Dzunošaj
Matka: CITA z Padala
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 08.12.2023
Páril pes: Suka - From z Judavinklu
Bonitačný kód:
Otec: Pit Bejchlovské hvozdy
Matka: Beky spod Kamenej hory
12/2024 29.11.2023 Tomáš SEKERÁŠ ERYN Fera Deus BROK Melijan
BRUT od Šratnova

Odporúčanie č. 12

Chovateľská stanica:
Majiteľ: Tomáš SEKERÁŠ
Suka ERYN Fera Deus
Bonitačný kód: A2B1C0D0E0F0G6
Otec: DENY spod Hradeckej lúky
Matka: DITA z Prosného
11/2024 29.11.2023 Peter CHREN DARA spod Hradeckej lúky

Odporúčanie č. 11

Chovateľská stanica: spod Hradeckej lúky
Majiteľ: Peter CHREN
Suka DARA spod Hradeckej lúky
Bonitačný kód: A0B1C0D0E0F1G6
Otec: HUGO spod Ergištôlne
Matka: ELZA z Padala
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 23.11.2023
Páril pes: IRAN z Padala
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: EVAR Široká dolina
Matka: FRIDA z Padala
10/2024 04.11.2023 Marián POLNÍK HESTA zo Sahajdovho dvora

Odporúčanie č. 10

Chovateľská stanica: z Klieštinskych vrchov
Majiteľ: Marián POLNÍK
Suka HESTA zo Sahajdovho dvora
Bonitačný kód: A0B0C0D2,4aE1F0G6
Otec: GARY z Hornej báby
Matka: AXA Myslavské údolie
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 06.11.2023
Páril pes: FIDEL spod Kunovej
Bonitačný kód: A2B0C0D2E0F0G4
Otec: IRAN z Padala
Matka: BONNIE spod Kunovej
9/2024 18.11.2023 Rudolf ŠVEC-BABOV HERA od Krivej hory HEROS z Halče
OLI od Spile
HORAN zo Zlatej Bane

Odporúčanie č. 9

Chovateľská stanica: z Babového dvora
Majiteľ: Rudolf ŠVEC-BABOV
Suka HERA od Krivej hory
Bonitačný kód: A0B0C0D2E0F0G6
Otec: CASIUS spod Kunovej
Matka: LOLA spod Sobrany
8/2024 13.11.2023 Mojmir GOLENOVSKÝ ABBIE spod Dubnickej mláky AGAR z Priepastí
LAKY Bahrisko
RONY od Riečky

Odporúčanie č. 8

Chovateľská stanica: od Mojmira
Majiteľ: Mojmir GOLENOVSKÝ
Suka ABBIE spod Dubnickej mláky
Bonitačný kód: A2B0C0D4aE0F0G6
Otec: CHERO Holubníky
Matka: MEGGI od Partilu
7/2024 11.11.2023 Ladislav ŠEBEŇ AISHA Uhrovská dolina IPEĽ z Brezovského hámra
SULTÁN z Prievrany
LUX z Hornej báby

Odporúčanie č. 7

Chovateľská stanica: Uhrovská dolina
Majiteľ: Ladislav ŠEBEŇ
Suka AISHA Uhrovská dolina
Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G6
Otec: EDDY Krššákov dvor
Matka: CITA spod Kamenného Janka
6/2024 11.11.2023 Ivan MINICH NELA Rúbaný vrch MORIS Široká dolina
HEROS z Halče

Odporúčanie č. 6

Chovateľská stanica: Rúbany vrch
Majiteľ: Ivan MINICH
Suka NELA Rúbaný vrch
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: DARGO Krššákov dvor
Matka: ELIS Široká dolina
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 18.11.2023
Páril pes: HORAN spod Kamenného Janka
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G5
Otec: IPEĽ z Brezovského hámra
Matka: HERA z Hornej báby
5/2024 09.11.2023 Ing. Štefan CIMBALÍK CIRILLA Lesný Chór Bohemia CHVAT Lesný Chór
AZUR Hôrecká dolina
PEGAS Rúbaný vrch

Odporúčanie č. 5

Chovateľská stanica: Lesný Chór
Majiteľ: Ing. Štefan CIMBALÍK
Suka CIRILLA Lesný Chór Bohemia
Bonitačný kód: A0B0C0D2E1F1G6
Otec: HORAR z Hrachovského vršku
Matka: Fortune de la Vallée du Borne
4/2024 09.11.2023 Ing. Štefan CIMBALÍK DUBINA Lesný Chór VINCO od Riečky
BRUT od Šratnova

Odporúčanie č. 4

Chovateľská stanica: Lesný Chór
Majiteľ: Ing. Štefan CIMBALÍK
Suka DUBINA Lesný Chór
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G4
Otec: DARGO Krššákov dvor
Matka: JELA zo Slavošovkej doliny
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 20.01.2024
Páril pes: JARÍK z Poliakovca
Bonitačný kód: A2B0C0D3E0F0G5
Otec: SULTÁN z Prievrany
Matka: FESTA z Poliakovca
3/2024 09.11.2023 Ľubomír BEŇKO MEGGI od Partilu BULVAJ Kerekveň
Goro spod Hirky
LAKY Bahrisko

Odporúčanie č. 3

Chovateľská stanica: spod Dubníckej mláky
Majiteľ: Ľubomír BEŇKO
Suka MEGGI od Partilu
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: BRIT Valaškovce
Matka: AGA Belákov dvor
2/2024 09.11.2023 Juraj SRALIK NIRA od Partilu BULVAJ Kerekveň
FRIS od Krivej hory
OLI od Spile

Odporúčanie č. 2

Chovateľská stanica: Od Juraja
Majiteľ: Juraj SRALIK
Suka NIRA od Partilu
Bonitačný kód: A2B0C0D4aE0F0G5
Otec: CHERO Holubníky
Matka: AGA Belákov dvor
1/2024 09.11.2023 Ing. Jozef VAKULA PhD. KESY z Halče MORIS Široká dolina
THOR Lohyňa

Odporúčanie č. 1

Chovateľská stanica: z Halče
Majiteľ: Ing. Jozef VAKULA PhD.
Suka KESY z Halče
Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6
Otec: ROLF Kubínska hoľa
Matka: CESY z Halče
Párenie - riadne
Párenie prebehlo dňa: 17.11.2023
Páril pes: HUNCÚT z Hrachovského vŕšku
Bonitačný kód: A0B0C0D3E0F0G5
Otec: DON z Prosného
Matka: BENU z Hrachovského vŕšku