Dysplázia bedrových kĺbov ( DBK )

  • Vyšetrenie stavu bedrových kĺbov sa prevádza röntgenologicky. Za negatívny výsledok a teda možnosť vstupu do chovu sa považuje stupeň dysplázie: A/A, A/B, B/A, B/B. Pritom platia pre chovateľov tieto podmienky:
  • Röntgenová metóda sa v zásade smie vykonať iba raz u jedného psa alebo suky.
  • Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je 12 mesiacov.

Výstavné ocenenie

  • Výborný 
  • Veľmi dobrý 
  • Výstava organizovaná pod záštitou SKJ
  • Minimálny vek jedinca v deň absolvovania výstavy je 12 mesiacov

Kandidát chovu z exteriéru

Toto ocenenie sa získava úspešným absolvovaním posúdenia exteriéru na bonitácii poriadanej klubom. Absolvovať bonitáciu z exteriéru môžu jedince staršie ako 12 mesiacov. Akékoľvek mechanické chyby aj potvrdené veterinárom sú neprípustné do chovu. Túto bonitáciu môže absolvovať jedinec iba jeden krát, s výnimkou posúdenia osrstenia.

Skúšky duričov (SD) alebo Skúšky duričov na diviaču zver (SD)

Skúšky duričov

  • Skúška absolvovaná v  I. alebo II.cene s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 3, Durenie –  diviak – 3, Hlasitosť – 3, Odvaha – 3, Čuch – 3

Skúšky duričov na diviaču zver

  • Skúška absolvovaná I. alebo II. cene, s minimálnym ohodnotením disciplín: Hľadanie – 3, Durenie – 3, Hlasitosť na stope – 3

Kandidát chovu z výkonu

Toto ocenenie sa získava až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich bodov. Preskúšania odvahy prebieha vo vybraných oplôtkoch po dobu 10 minút. Preskúšanie sa môže opakovať 2x. (celkovo absolvovať 3x). 

DNA test

Pre získanie chovnosti musí každý jedinec absolvovať DNA test. DNA vzorky bude odoberať poradca chovu pri bonitácií z výkonu. Až po výsledkoch DNA bude rodokmeň zaslaný na SPZ na potvrdenie chovnosti.