Vážení chovatelia

Na vystavenie odporúčania na párenie ste povinní požiadať o toto odporúčanie.Na podanie žiadosti máte dve možnosti: 

  1. Vyplniť tlačivo „Žiadosť o odporúčanie na párenie“ a zaslať mailom alebo poštou hlavnému poradcovi chovu.

2. Prostredníctvom webovej stránky požiadať elektronicky o odporúčanie na párenie.

Po prihlásení na webovú stránku KCHSK sa prepnite do klubmanagera. Po prihlásení Vás automaticky prepne do administratívneho prostredia webu, alebo z hlavnej stránky sa prepnete kliknutím na odkaz „Klubmanager“

V záložke chovné jedince sa nachádzajú všetky chovné jedince.

Vyberte si chovnú suku, pre ktorú chcete podať žiadosť o odporúčanie na párenie.

Kliknete na „Odporúčanie na párenie – žiadosť“

Zobrazí Vám zoznam žiadostí a zoznam odporúčaní. Kliknete na „Pridať žiadosť“

Vyberiete si v roletovom menu psa č.1, dolu vám vykreslí rodokmeň psa a suky, kde červenou vyznačí zhodu v predkoch.

Po výbere psa č.1 zajafknete psa č.1. Pri výbere psa č.2 a č.3 postupujete obdobne.

Po výbere požadovaných psov (stačí aj jedného) kliknete na tlačidlo „Poslať žiadosť“

Následne bude žiadosť zaslaná hlavnému poradcovi chovu a príde Vám informačný mail.