Vážení majitelia chovných psov

Po potvrdení párenia v odporúčaní na párenie ste povinní do 8 dní zaslať toto potvrdenie hlavnému poradcovi chovu. Môžete využiť aj hlásenie elektronicky.

Postup hlásenia párenia pomocou webovej stránky KCHSK.

Po prihlásení na webovú stránku KCHSK sa prepnite do klubmanagera. Po prihlásení Vás automaticky prepne do administratívneho prostredia webu, alebo z hlavnej stránky sa prepnete kliknutím na odkaz „Klubmanager“

V záložke chovné jedince sa nachádzajú všetky chovné jedince. Vyberte si chovného psa, s ktorým prebehlo párenie.

Kliknete na „Párenia“

Zobrazí Vám zoznam párení a formulár „Hlásenie párenia“

Vyberiete si v roletovom menu číslo odporúčania na párenie, označíte dátum párenia a kliknete na „Vložiť“. 

Hlásenie párenia bude zaslané hlavnému poradcovi chovu a príde Vám informačný mail.