PPSK 2016 Výsledky

Pes Vodič Počet bodov Cena Poradie   HARO Dzunošaj Radovan Krššák 212 I. 1 CACIT, CACT, Klubový víťaz, Diviačiar NELO z Polčiny Ondřej Smetana 189 I. 2 res.CACIT, res. CACT AGENT spod Jahodného Jiří Nátr 204 II. 3   AGA Belákov dvor Milan Partila 188 II. 4   ADA z…

Čítaj ďalej

Opakovaná bonitácia z exteriéru

Na základe žiadosti Ľuboša Lukačoviča sa bude dňa 2.12.2016 konať opakovaná bonitácia suky FANNY z Cerníka. Bonitácia sa bude konať počas prezentácie psov na PPSK v Starej Turej.   Opakovať sa bude exteriérová časť bonitácie. Bonitačná komisia bude v zložení Ing. Stanislav Moravčík, Milan Vetrák, Ing. Jaroslav Kýpeť

Čítaj ďalej

PPSK 2016 – zmena a doplnenie štartujúcich

Z dôvodu zranenia, pes RICK z Prievrany nebude môcť nastúpiť na putovný pohár slovenských kopovov. Ako zástupca za Maďarsko bol pozvaný Bence Dombai so sukou FIBI z Prosného. Suka nebude môcť nastúpiť z dôvodu hárania, preto bude doplnený pes zo Slovenska. Náhradníci budú oslovení v poradí ako sú zverejnení, a…

Čítaj ďalej

Chovný psy – informácie

Všetkým chovným psom boli priradené stránky, kde sú všetky informácie, ktoré mám o chovných psoch. Sú vytvorené tabuľky, kde si môže majiteľ konkrétneho jedinca pridávať výsledky skúšok a výsledky výstav. Pri hlásení vrhu cez nový formulár je okamžite vrh zapísaný do zoznamu vrhov a chovnému psovi je priradené párenie. Chcem…

Čítaj ďalej

Nechovné jedince – informácie

Všetkým nechovným jedincom boli priradené stránky, kde sú všetky informácie ktoré ste pridali do databázy. Sú vytvorené tabuľky, kde si môže majiteľ konkrétneho jedinca pridávať výsledky skúšok a výsledky výstav. Chcem požiadať majiteľov nechovných, aby si prekontrolovali údaje o svojich kopovoch i svoje osobné údaje. Prípadne nezrovnalosti, alebo doplňujúce údaje…

Čítaj ďalej

Chovné suky – informácie

Všetkým chovným sukám boli priradené stránky, kde sú všetky informácie ktoré mám o chovných sukách. Sú vytvorené tabuľky, kde si môže majiteľ konkrétneho jedinca pridávať výsledky skúšok a výsledky výstav. Pri hlásení vrhu cez nový formulár je okamžite vrh zapísaný v zozname vrhov a v zozname vrhov konkrétnej suky.     Chcem…

Čítaj ďalej

PPSK 2016 – výber štartujúcich

Na Putovnom pohári slovenských kopovov bude štartovať 12 slovenských kopovov. Na PPSK 2016 budú štartovať 3 kopovy zo zahraničia a 9 kopovov zo Slovenska. V zmysle všeobecného pravidla (Prednosť má chovný pred nechovným, mladší pred starším) vybrali výcvikári KCHSK 9 štartujúcich na PPSK 2016 v poradí: 1.    AGA Belákov…

Čítaj ďalej

Oznam hlavného poradcu chovu

Upozornenie pre všetkých chovateľov slovenských kopovov: od 01.11. sa začína nový chovateľský rok 2017. Chovateľ chovnej suky si vyberie na párenie jedného chovného psa z tej istej línie a požiada o vydanie odporúčanie na párenie v deň hárania sa suky. Ak by nebol z tej istej línie vhodný jedinec tak sa…

Čítaj ďalej

Agenda členov KCHSK

V AGENDE je pridaná nová funkcia, pridať kopova a vymazať kopova. Máte tu možnosť si evidovať svojho kopova, ktorý nie je medzi chovnými jedincami. V krátkej dobe bude na stránke aj zoznam týchto psov. Bude slúžiť ako prehľad kopovov vo vlastníctve členov KCHSK. Prípadné pripomienky alebo návrhy mi posielajte na mail…

Čítaj ďalej