ABA spod Hradeckej lúky

Informácie:

Meno: ABA spod Hradeckej lúky

SPKP: 15896/16

Dátum narodenia: 23.12.2012

DBK: A/A Výška: 42 cm

Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G0

Skúšky/tituly: SD I. cena

Výstavy/tituly: V1, CAJC, BOB, BOS, CAC, CACIBPhoto

MAX z Prievrany

Photo

ELZA z Padala