AMIR z Medvedích vrchov

Informácie:

Meno: AMIR z Medvedích vrchov

SPKP: 16558/18

Dátum narodenia: 19.05.2014

Majiteľ: Ing. Igor VITTEK

Adresa: Hlavná 36, 90635 Plavecký Peter

Mail: igor.vittek@gmail.com

Telefón: 0918616547

DBK: A/A Výška: 49 cm

Bonitačný kód: A4B0C0D0E0F0

Skúšky/tituly: FSMP I., PF II., SD I., MAR I., RCACT, RCACIT, diviačiar, MAIR I., MFS I., CACT

Výstavy/tituly: V1, CAJC, CAC, CACIB, BOBPhoto

DARGO Krššákov dvor

Photo

HORDA spod Kokavskej Varty