ARVAK zo Stachového

Informácie:

Meno: ARVAK zo Stachového

SPKP: 18460/21

Dátum narodenia: 11.07.2018

Majiteľ: Patrik SABADKA

Adresa: Dolná Súča 135, 91332 Dolná Súča

Mail: sabathpatrik@gmail.com

Telefón: 0907229966

DBK: A/A Výška: 48 cm

Bonitačný kód: A4B3C0D3,4aE0F0G5

Skúšky/tituly: SD 1.C.

Výstavy/tituly: VPhoto

HARO Dzunošaj

Photo

CELZA Široká Dolina