Diviačiar BÁRA z Poliakovca

Informácie:

SPKP: 15757/15

Dátum narodenia: 20.07.2012

DBK: A/A Výška: 43 cm

Bonitačný kód: A0B0C0D2,3E0F0Photo

DON z Čerešňovej

Photo

ELZA spod Sobrany