BOJAR z Tancovej

Informácie:

Meno: BOJAR z Tancovej

SPKP: 18478/21

Dátum narodenia: 13.08.2018

Majiteľ: JUDr. Martin BELKO

Adresa: Vyšná Korňa 595, 02321 Korňa

Mail: belko365@gmail.com

Telefón: 0908966157

DBK: A/A Výška: 49 cm

Bonitačný kód: A0B0C0D4aE0F0G5

Skúšky/tituly: SD 1.C.

Výstavy/tituly: VDPhoto

BRIT Valaškovce

Photo

BYSTRA od Kalinovského potoka