Diviačiar BRITA z Uhlišťa

Informácie:

SPKP: 15276/15

Dátum narodenia: 16.07.2011

DBK: B/B Výška: 45 cm

Bonitačný kód:Photo

ARGO Tri potoky

Photo

ORKA Morské oko