Diviačiar BRUT od Šratnova

Informácie:

Meno: BRUT od Šratnova

SPKP: 18103/19

Dátum narodenia: 19.06.2017

Majiteľ: Mgr. Jozef KRÁLIK

Adresa: Kolačín 111/6, 01851 Nová Dubnica

Mail: kralik.jozef@gmail.com

Telefón: +421910960939

DBK: A/A Výška: 45 cm

Bonitačný kód: A1B0C0D4aE0F0G4

Skúšky/tituly: SD I. cena, LSMP I. cena, PPMZKCHSK I.cena, Diviačiar, Res.CACIT, Res.CACT

Výstavy/tituly: Výborný, CACPhoto

CAR Parichvost

Photo

Pegy Bejchlovské hvozdy