CAR Parichvost

Informácie:

Meno: CAR Parichvost

SPKP: 15391/13

Dátum narodenia: 12.08.2011

DBK: A/A Výška: 47 cm

Bonitačný kód: A1,4B1C0D0E1F0G0

Skúšky/tituly: CACT, SD 1.C, PF 2.C, FSMP 1.C, MAR 2.C, MFS 2.C, MSSK 1.C,

Výstavy/tituly: V, CAC, res.CACIBPhoto

ALAN z Návratnej

Photo

ZULA Parichvost