CHESSY z Halče

Informácie:

SPKP: 17409/19

Dátum narodenia: 25.05.2016

Majiteľ: Ing. Jozef KUZMIAK

Adresa: Hlavná 111, 08001 Prešov

Mail: kuzmiakj@gmail.com

Telefón: 0903901265

DBK: A/A Výška: 45 cm

Bonitačný kód: A2B0C0D4aE0F0G6Photo

BENY od Spolkára

Photo

CESY z Halče