DANI z Petrovskej

Informácie:

SPKP: 18473/20

Dátum narodenia: 14.07.2018

Majiteľ: Milan ČERNOK

Adresa: Exnárová 337/45, 98559 Vidiná

Mail: minicek9@gmail.com

Telefón: +421907106081

DBK: A/A Výška: 44 cm

Bonitačný kód: A0B0C0D3E0F0G5Photo

RICK z Prievrany

Photo

BÁRA z Poliakovca