DIEGO z Tancovej

Informácie:

Meno: DIEGO z Tancovej

SPKP: 19877/23

Dátum narodenia: 29.10.2021

Majiteľ: Mgr. Tomáš JANEČEK

Adresa: Nová Bošáca - Predpoloma 665, 913 08 Nová Bošáca

Mail: janecek.tomas17@gmail.com

Telefón: 0910157724

DBK: A/A Výška: 48 cm

Bonitačný kód: A0B3C0D0E0F0G5

Skúšky/tituly: SD I.cena

Výstavy/tituly: V, R.CACPhoto

CAR z Vriesinej

Photo

BYSTRA od Kalinovského potoka