EMA z Brezovského Hámra

Informácie:

Meno: EMA z Brezovského Hámra

SPKP: 16566/17

Dátum narodenia: 09.05.2014

DBK: A/A Výška: 44 cm

Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F0G6

Skúšky/tituly: SD-1.C

Výstavy/tituly: výbornýPhoto

MAX z Prievrany

Photo

KIKA od Kmeťa