ESHLY Chmelov dvor v Lábe

Informácie:

Meno: ESHLY Chmelov dvor v Lábe

SPKP: 18097/20

Dátum narodenia: 30.09.2017

Majiteľ: Pavol KOHÚT

Adresa: Podhradská 737/33, 97226 Nitrianske Rudno

Mail: pavolkohut99@gmail.com

Telefón: +421918562887

DBK: A/A Výška: 45 cm

Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F1G6

Skúšky/tituly: BH, SD 1.C

Výstavy/tituly: V, CAJC, CAC, CACIB, BOBPhoto

HARO Dzunošaj

Photo

ABBY Chmelov dvor v Lábe