Diviačiar GARY z Hornej báby

Informácie:

SPKP: 17022/18

Dátum narodenia: 17.05.2015

Majiteľ: Marek CIPCER

Adresa: Štós 213, 04426 Štós

Mail: marek.cipcer@gmail.com

Telefón: +421908635740

DBK: B/B Výška: 49 cm

Bonitačný kód: A2B0C0D0E0F0G5Photo

SULTÁN z Prievrany

Photo

DINA z Hornej báby