GAS zo Sahajdovho dvora

Informácie:

SPKP: 18144/20

Dátum narodenia: 14.01.2018

Majiteľ: Mgr. Vladimír ŠMELKO

Adresa: Madácha 2, 99102 Dolná Strehová

Mail: vladimirsmelko@gmail.com

Telefón: 0944080585

DBK: A/A Výška: 48 cm

Bonitačný kód: A0B0C0D0E0F0G6Photo

Pit Bejchlovské hvozdy

Photo

AXA Myslavské údolie