GEJSY z Bykovskej doliny

Informácie:

Meno: GEJSY z Bykovskej doliny

SPKP: 18823/22

Dátum narodenia: 01.06.2019

Majiteľ: Bc. Slavomír BRUTOVSKÝ

Adresa: Kluknava 610, 05351 Kluknava

Mail: slavo11.brutovsky@gmail.com

Telefón: +421917466880

Chovateľská stanica: z Bykovskej doliny

DBK: A/A Výška: 45 cm

Bonitačný kód: A4B0C0D0E0F0G6

Skúšky/tituly: SD 1.C., KPF 2.C.

Výstavy/tituly: výbornýPhoto

GARY z Hornej báby

Photo

ADA z Bykovskej doliny