Párenie so psami z Nemecka

Vážení chovatelia,

z dôvodu občerstvenia krvi bol na výbore KCHSK dňa 8.2.2020 predložený a schválený návrh chovateľskej rady, ktorý znie:

KCHSK podporí chovateľov, ktorí sa rozhodnú páriť so zahraničnými psami, vybranými chovateľskou radou, formou odpustenia chovateľských poplatkov klubu a úhrady nákladov na DNA test zahraničného chovného psa.
Chovateľská rada v spolupráci s nemeckým klubom vybrala kvalitných nemeckých chovných psov, u ktorých sa v rodokmeňoch nevyskytujú často slovenskí predkovia a majú pracovne kvalitné potomstvo. Ak sa majiteľ chovnej sučky rozhodne vycestovať a páriť s týmto psom, budú mu odpustené chovateľské poplatky za odchované šteňatá a úhrada nákladov na DNA test nemeckého psa. To neznamená, že chovatelia nemôžu páriť svoje sučky s inými chovnými psami. V záložke “Chovné jedince DE” sú vybrané psy zvýraznené žltou farbou. Po kliknutí na “číslo v plemennej knihe” sa zobrazia podrobné informácie o chovnom psovi.

KCHSK ďakuje všetkým obetavým chovateľom, ktorí sa rozhodnú ísť páriť s vybranými psami. Týmto pomôžu zvýšiť genetickú variabilitu kopova, ktorá sa nám každým rokom nepriaznivo zužuje.

 

 

Ing. Jozef Vakula, PhD.

Poradca chovu

This Post Has 2 Comments

  1. Lukaš Bálint

    Dobre by bolo doplniť rodokmene, takto nevieme o tých psoch nič.

  2. admin

    Ahoj Lukáš, pri každom doporučenom psovi je nahodený aj rodostrom, kde si pozrieš predkov. Dopĺňam aj link na nemecký rodokmeň, môžeš tam vidieť aj niektoré info o predkoch.

Pridaj komentár