Svetová klubová výstava – 26.07.2020 Zvolen – propozície

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Propozície / Show Regulations

Program:

• Prijímanie psov: 8.00 – 9.00
• Posudzovanie: 9.00 – 14.30

Program:

• Admission of the Dogs: 8.00 – 9.00
• Judging: 9.00 – 14.30

Triedy / Class

 Trieda mladšieho dorastuMinor Puppy Class

3-6 mesiacov

 Trieda dorastuPuppy Class

6-9 mesiacov

 Trieda mladýchJunior Class

9-18 mesiacov

 Trieda strednáIntermediate Class

15-24 mesiacov

 Trieda otvorenáOpen Class

od 15 mesiacov

 Trieda pracovnáWorking Class

od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť pracovný certifikát)

 Trieda šampiónovChampion Class

od 15 mesiacov (k prihláške treba pripojiť potvrdenie o šampionáte)

 Trieda čestnáHonor Class

pre jedince s titulmi KV, národný víťaz, národný a medzinár. šamp.

 Trieda veteránovVeteran Class

od 8 rokov veku

Všeobecné ustanovenia:

• Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

General provisins:

• The show is organised according to the reglements of the FCI and SKJ and the regulations issued by the organizer. Only dogs entered in stud books recognised by the FCI are allowed to take part.

Posudzovatelia:

Psy: Ing. Jozef Jursa CSc.

Suky: Ing. Marián Konečný

Judges:

Male: Ing. Jozef Jursa CSc.

Female: Ing. Marián Konečný

Veterinárne podmienky:

• Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Online entry only:

• Cancellation of entry form is possible until 15.07.2020 only via your online menu.

Prihláška / Entry Form

Prihlasovanie iba online:

http://www.onlinedogshows.sk/

• Stornovať prihlášku je možné do 15.07.2020 vo vašom menu v online.

Online entry only:

http://www.onlinedogshows.sk/

• Cancellation of entry form is possible until 15.07.2020 only via your online menu.

Platby / Entry Fees

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 17.7.2020. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia vymazané.

Please pay your entry fees after you register online in your menu. The entry fees must be fully paid within 17.7.2020. Unpaid entries are deleted automatically.

Platby / Entry FeesPlatby pre členov KCHS / Entry Fees for users KCHSK
 Uzávierka
Deadline

12.7.2020
 Uzávierka
Deadline

12.7.2020
1. pes/ 1. dog40 €1. pes/ 1. dog25 €
ďalší pes/ another dog30 €ďalší pes/ another dog20 €