KPF (CACT) 22.10.2022 PS Lúčky – propozície

 • Post author:
 • Post category:Oznamy

KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH KOPOVOV
Organizuje v spolupráci s PS Lúčky
KLUBOVÉ PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV
s udeľovaním CACT, R.CACT

Slovenský kopov je ako jedno z mála pracovných plemien obdarovaný svojou všestrannosťou. Vďaka jeho vlastnostiam má možnosť absolvovať predbežné skúšky farbiarov, ktoré mu dovoľujú získať poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie jelenej, danielej a muflónej zveri.

Termín: 22. október 2022
Miesto: PS Lúčky
Zraz účastníkov skúšok: Lúčky – kúpele v začiatku Lúčanskej doline po ľavej strave , chata Suchá    
Zahájenie skúšok: 9:00 hod.
Uzávierka prihlášok: 16.10.2022
Maximálny počet psov: 9

Organizačný výbor:
Riaditeľ skúšok: František Homola
Členovia organiz. výboru: Milan Michalovič, Marian Pollák
Ekonóm: Ing. Martina Pšenková, PhD.
Rozhodcovia: deleguje kynologická kancelária SPK BA
Veterinárny dozor: zabezpečí organizátor skúšok

 

Všeobecné pokyny:

 • Predbežných farbiarskych skúšok sa môžu zúčastniť jedince , ktoré dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov veku
 • Na KPF sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre predbežné skúšky farbiarov
 • Na skúškach je možnosť získať titul CACT, prípadne R.CACT
 • Rozhodcovia budú delegovaní SPK, Štefánikova 10 Bratislava, odbor kynológie
 • Prihlasovanie na KPF v PS Lúčky  prebieha elektronickou formou na webovej adrese: www.slovensky-kopov.sk 

 • Poplatok za každého prihláseného psa je stanovený podľa uznesenia výboru
  • pre člena KCHSK vo výške 40,00 €
  • pre nečlena KCHSK vo výške 60,00 €
  • poplatok za skúšky sa hradí v deň skúšok v hotovosti

 • Vodič psa musí byť poľovnícky ustrojený, s guľovou zbraňou a potrebným počtom nábojov, musí mať platný poľovný lístok, preukaz o pôvode psa, veterinárny preukaz, farbiarsky remeň a obojok
 • Vo veterinárnom preukaze musí byť záznam o platnosti všetkých povinných očkovaní, podľa platných veterinárnych predpisov a platných predpisov na AMO a COVIDU 19 v okrese Ružomberok.
 • Ku skúškam nebudú pripustené choré psy a honcujúce sa suky
 • Maximálny počet prihlásených psov je 9
 • Usporiadateľ neručí za stratu príp. zranenie psa, a škody spôsobené psom počas skúšok

František Homola
Riaditeľ KPF