SKÚŠKY DURIČOV (SD) 05.-06. 11.2022 Lúčky – propozície a prihlasovanie

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

OPK  Ružomberok, v spolupráci PS Lúčky, usporiada dňa  05. – 06. 11.2022 DURIČSKÉ SKÚŠKY – SD

 

Organizačný výbor :
Riaditeľ : Ing. Pavol Jeleník Phd.
Správca : Ing. Metod Šimún
Tajomník : František Homola
Hospodár : Viliam Baďo
Veterinárna služba : MVDr. Andrej  Andrejčák
Rozhodcovia : deleguje KR – SPZ
Technická služba : členovia  kynologickej komisie OPK a PS Lúčky.

Program :
5.11.2022. – sobota
7.30 hod.             – zraz účastníkov pri chate Suchá v  PS Lúčky, v doline Lúčky po ľavej strane     
7.45 – 8.00 hod. – veterinárna prehliadka, porada rozhodcov
8.00 – 8.15 hod. – otvorenie skúšok, žrebovanie poradia psov
8.15 hod.            – odchod do revíru  PS Lúčky  – skúšanie pri poľovačke na diviaky a dravú srstnatú zver.
6.11.2022 – nedeľa
8.00 hod.            – zraz pri chate Suchá v  PS Lúčky , skúšanie ostatných disciplín
15.00 hod.          – ukončenie a vyhodnotenie skúšok

Miesto skúšok :
sobota – revír  PS Lúčky
nedeľa – revír  PS Lúčky

Uzávierka prihlášok :
Do  30.10.2022
Prihlášky, prepozície sú k dispozícii na OPK , ul. Podhora 2, 034 01 Ružomberok

Skúšobný poplatok :
Za každého prihláseného psa musí byť zaplatený skúšobný poplatok 80.-€, v mieste konania SD.

Všeobecné ustanovenia a veterinárne predpisy :
– Vodič musí byť poľovnícky ustrojený a mať so sebou zbraň, náboje, farbiarsky remeň.     
– Vodič pri prezentácii predloží preukaz pôvodu, veterinárny preukaz, ústrižok o zaplatení poplatku na skúšky.
– Vodič zodpovedá za škody spôsobené jeho psom.
– Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre SD.
– Vodič psa predloží platné veterinárne osvedčenie, v ktorom bude potvrdené, že je klinicky zdravé a nachádza sa v predpokladanej imunite proti besnote, psinke, hepatitíde a že pochádza z prostredia prostého nebezpečných nákaz prenosných na mäsožravcov a príslušných opatrení AMO.   
– Osvedčenie nesmie byť staršie ako 5 dní.
– V prípade, ak okres Ružomberok v rámci opatrení AMO z PART  I , prejde do PART II, skúšky SD sa rušia

Predseda  OPK Ružomberok                                      Predseda kynologickej komisie  OPK 
    Ing. Pavol Jeleník PhD.                                                         František Homola          

Zoznam prihlásených

PoradieMeno psaVodič
1ROSSE z Hornej bábyPeter Rusnák
2CHERA Vinný potokMichalec Jaroslav
3KIRA Vinný potokZoltán Gérec
4DOLLY KerekveňŠtefan Mikulaj
5OSÍK z Hornej bábySebastián Kuzma
6ELBA Hybská tiesňavaPavol Labaška
7BORA MelijanJán Melicherčík
8BROK MelijanPeter Jamrich

 

This Post Has 2 Comments

  1. Martin Mičev

    Vyslovujem pochvalu a klobúk dole.

Comments are closed.