Bonitácia z exteriéru 2.6.2024 Hanušovce nad Topľou – výsledky

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

1              ARES ĽAUDISOV DVOR, SPKP 20311, 19.05.2023                               A2B0C0D4aE0F0    

                O: JARÍK Z POLIAKOVCA M: CEDRA MELIJAN                                        chovný

                CH: ĽAUDISOVÁ MARTINA MAJ: JAKOBEJ JÁN                                     50cm,24kg

 

2              AXEL ĽAUDISOV DVOR, SPKP 20312, 19.05.2023                               

                O: JARÍK Z POLIAKOVCA M: CEDRA MELIJAN                                        nechovný

                CH: ĽAUDISOVÁ MARTINA MAJ: JAKOBEJ JÁN                                      52cm,27kg         

         

3             EZAR MAKOVICKÉ SEDLO, SPKP 20068, 20.06.2022                           A0B2C0D4aE0F0 

                O: FRIS OD KRIVEJ HORY M: ADA BUKOV DIEL                                    chovný 

                CH: LEŇO MIROSLAV MAJ: KOLLAR MARTIN                                       48cm,20kg        

           

4              FALCO OD STARÉHO JARKA, SPKP 20275, 15.03.2023                        A0BC0D4aE0F0

                O: OLI OD SPILE M: LIMBA BALIENEC                                                     chovný

                CH: SÝKORA JURAJ MAJ: KOVALČÍK PETER                                             48cm,21kg

 

5              KIM OD JURAJA, SPKP 19919, 01.03.2022

                O: OLI OD SPILE M: NIRA OD PARTILU                                                   nechovný       

                CH: SRALIK JURAJ MAJ: PRISTAŠ MAREK                                               oboj. kryptorchit

 

6              RAMON KRŠŠÁKOV DVOR, SPKP 20229, 23.11.2022                          A0B3C0D3E0F0     

                O: BROK SPOD KOSTILNEHO M: GRETA Z HALČE                                   chovný  
                CH: KRŠŠÁK RADOVAN MAJ: ZBREHA JOZEF + ZBREHA JOZEF            48cm,24kg

 

 7              ASTRID OF VINEYARD, SPKP 19230, 29.05.2020

                O: SULTÁN Z PRIEVRANY M: BORA BUKOV DIEL                                    nechovná

                CH: BÁLINT LUKÁŠ MAJ: KISEĽ TOMÁŠ                                                    chýba P1

 

8              EFRA MAKOVICKÉ SEDLO, SPKP 20069, 20.06.2022                             A2B0C0D4aE0F0

                O: FRIS OD KRIVEJ HORY M: ADA BUKOV DIEL                                        chovná

                CH: LEŇO MIROSLAV MAJ: KOLLAR MARTIN                                          45cm,20kg

 

9              PARIS TOTUROV DVOR, SPKP 19897, 11.01.2022                                 A2B3C0D4aE1F0

                O: CAR Z VRIESINEJ M: BRITA Z PETROVSKEJ                                         chovná

CH: Kovalčík Peter MAJ: Kovalčík Peter                                                45cm,17kg          
                                                                                                                                                                                               
10            WOOFY OD PARTILU, SPKP 20285, 08.05.2023                                   A0B3C0D4aE0F2

                O: CAR Z VRIESINEJ M: NELLY OD PARTILU                                            chovná

                CH: PARTILA MILAN MAJ: PARTILA MILAN                                            43cm,18kg   

 

11            WILKA OD PARTILU , SPKP 20287,08.05.2023                                    A0B2C0D4aE0F0                                           

                O: CAR Z VRIESINEJ M: NELLY OD PARTILU                                           chovná

                CH: PARTILA MILAN MAJ:                                                                        43,5cm,17kg


12           AJŠA OD MOJMÍRA,SPKP 20258,20.01.2023                                      A2B3C0D4aE0F0

               O.AGAR Z PRIEPASTÍ M:ABBIE SPOD DUBNICKEJ MLÁKY                   Chovná

               CH:GOLENOVSKÝ MOJMÍR MAJ: IVAN JOZEF                                      44cm,21kg


13           WELA OD PARTILU, SPKP 20286,08.05.2023                                      A1B3C0D4aE0F0

               O:CAR Z VRIESINEJ M:NELLY OD PARTILU                                            Chovná

               CH. PARTILA MILAM MAJ: PARTILA MILAN                                          42cm,16kg


14          JASSAN OD KRIVEJ HORY , SPKP 20234,29.11.2023                          A1B0C0D4aE1F0

              O:ORKÁN OD PARTILU M: LOLA SPOD SOBRANY                                Chovný

              CH: FERTÁĽ JAROSLAV MAJ: LIPTÁK JOZEF                                          47cm,19kg