Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Putovný pohár MZKCHSK

21 januára - 23 januára

Štatút Putovného pohára ( PP MZKCHSK)

 

Putovný pohár Medzinárodného združenia klubu chovateľov slovenských kopovov ( PP MZKCHSK) je vrcholným podujatím slovenských kopovov v štátoch , ktorí sú členmi, alebo čakateľmi MZKCHSK. Organizuje ho Medzinárodné združenie klubov chovateľov slovenských kopovov (MZKCHSK) v spolupráci s klubom chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) , ako medzinárodné , alebo národné skúšky , pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej jednoty FCI na prezentáciu a porovnanie výkonu slovenských kopovov v členských štátoch MZKCHSK.

Na Putovný pohár MZKCHSK možno prihlásiť slovenské kopovy, ktoré sú zapísané v plemenných knihách FCI . Štartovať môže maximálne 12 kopovov, každý členský štát MZKCHSK, ako aj čakateľ MZKCHSK, si postaví jedného štartujúceho a  poriadateľ Putovného pohára doplní štartujúcich do stanovenej výšky. Materská krajina Slovensko, poriada PP MZKCHSK každé dva roky, ostatné krajiny v poriadaní sa striedajú. Slovenské kopovy zo Slovenska musia mať absolvované skúšky duričov najmenej v II.cene a musia byť vybraté na Putovný pohár. Psy zahraničných členov musia mať absolvované skúšky z výkonu platné v krajine, ktoré zastupujú. Prihlášky na PP MZKCHSK prijímajú štatutári MZKCHSK a KCHSK.

Na Putovnom pohári sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov na diviačiu zver (SDD) , aby mali vytvorené rovnaké podmienky všetky súťažné slovenské kopovy. V prípade slabšieho zazverenia diviačou zverou a málo hodnotených slovenských kopovov na diviačiu zver, môže byť poskytnutý náhradný pohon. Rozhodcovský zbor deleguje krajina, kde sa PP MZKCHSK organizuje podľa skúšobného poriadku (SDD) , na návrh rozhodcov členských krajín , schváleným štatutármi MZKCHSK a KCHSK.

Slovenské kopovy, dosahujúci najvyšší počet bodov a s umiestnením v I.cene , získa titul „ Víťaz PP MZKCHSK“ a čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce CACIT, ak je podujatie organizované ako medzinárodné, alebo čakateľstvo na národného šampióna práce CACT, ak je podujatie organizované ako národné. Druhý v poradí s umiestnením v I.cene získava titul R.CACIT, alebo R.CACT. Zároveň je možné udeliť i titul „ diviačiar“. V prípade rovnakého výsledku jedincov sa poradie stanoví v zmysle medzinárodného skúšobného poriadku FCI a skúšobného poriadku pre skúšky duričov na diviačiu zver.

 

Náklady spojené s organizáciou PP MZKCHSK, si každý člen, ako aj vodičov, rozhodcov zabezpečujú na svoje náklady členského štátu MZKCHSK. Výška štartovného a propozície určí krajina v ktorej sa PP MZKCHSK bude konať.

 

 

Tento štatút schválilo Predsedníctvo MZCHSK 8.2.2020

Podrobnosti

Začiatok:
21 januára
Koniec:
23 januára

Miesto udalosti

Antonstál
Nemšová, Slovenská republika + Google Map