Poplatky za pracovnú bonitáciu v Nitrianskej Blatnici

Vážení účastníci pracovnej bonitácie,

chcela by som Vás poprosiť, aby ste poplatky za pracovnú bonitáciu v Nitrianskej Blatnici konanej dňa 12.06.2022 prednostne uhradili na účet klubu do konania bonitácie. Po úspešnej absolvovanej bonitácii uhradíte na mieste niekomu zo skúšobnej komisie poplatok za odobratie DNA vzorky bonitovaného jedinca.

Poplatok za bonitáciu pre členov klubu je 15 eur, pre nečlenov klubu je poplatok 25 eur. Poplatok za DNA test je 37 eur

IBAN KCHSK: SK43 1100 0000 0026 2272 4627

Vopred ďakujem.

Kopovom zdar!