Poplatky za pracovné bonitácie v roku 2023

Vážení členovia KCHSK a účastníci pracovných bonitácií, chcela by som Vás upozorniť a poprosiť, aby ste poplatky za pracovné bonitácie v roku 2023 uhrádzali výhradne na účet KCHSK z dôvodu…

Komentáre vypnuté na Poplatky za pracovné bonitácie v roku 2023

Členské na rok 2023

Vážení členovia KCHSK, nakoľko sa blíži koniec roka, dovoľte mi pripomenúť Vám úhradu doplatenie členského na rok 2022 a úhradu členského na rok 2023.  Svoje poplatky si môžete skontrolovať buď…

Komentáre vypnuté na Členské na rok 2023

Dôležité upozornenie pre majiteľov chovných psov – poplatky za párenie

Chcela by som upozorniť všetkých majiteľov chovných psov, že pri kontrole poplatkov za párenie v chovateľskom roku 2022 som opäť prišla na veľký počet neuhradených párení. Preto žiadam všetkých majiteľov,…

Komentáre vypnuté na Dôležité upozornenie pre majiteľov chovných psov – poplatky za párenie

Poplatky za pracovnú bonitáciu v Nitrianskej Blatnici

Vážení účastníci pracovnej bonitácie, chcela by som Vás poprosiť, aby ste poplatky za pracovnú bonitáciu v Nitrianskej Blatnici konanej dňa 12.06.2022 prednostne uhradili na účet klubu do konania bonitácie. Po…

Komentáre vypnuté na Poplatky za pracovnú bonitáciu v Nitrianskej Blatnici

Členské poplatky na rok 2022

Vážení členovia KCHSK, dovoľte mi  Vás upozorniť, že sa blíži koniec mesiaca marec, a tým aj termín na vyplatenie členských poplatkov na rok 2022 v sume 10 eur do 31.3.2022…

Komentáre vypnuté na Členské poplatky na rok 2022

Členské poplatky na rok 2022

Chcela by som upozorniť všetkých členov KCHSK, aby si nezabudli uhradiť čo najskôr členské poplatky na rok 2022, najneskôr však do 31.3.2022. Tí členovia, ktorí nestihli v roku 2021 uhradiť…

Komentáre vypnuté na Členské poplatky na rok 2022

Upozornenie pre majiteľov chovných jedincov

Chcela by som dôrazne upozorniť všetkých majiteľov chovných jedincov, aby si čo najskôr vyrovnali chovateľské poplatky - poplatky za odchov šteniat a poplatky za párenie z chovateľského roka 2021.  Aktuálne…

Komentáre vypnuté na Upozornenie pre majiteľov chovných jedincov

Členské poplatky na rok 2021

Vážení členovia KCHSK,  dovoľte mi upozorniť Vás, že sa blíži koniec mesiaca marec, a tým aj možnosť úhrady riadneho členského poplatku na aktuálny rok 2021. Preto Vám pripomínam aby ste…

Komentáre vypnuté na Členské poplatky na rok 2021

End of content

No more pages to load