Dôležité upozornenie pre majiteľov chovných psov – poplatky za párenie

Chcela by som upozorniť všetkých majiteľov chovných psov, že pri kontrole poplatkov za párenie v chovateľskom roku 2022 som opäť prišla na veľký počet neuhradených párení. Preto žiadam všetkých majiteľov, aby si svoje poplatky voči klubu urýchlene uhradili nakoľko zajtra,  t.j. 1.11. 2022 začína nový chovateľský rok. V ozname nájdete tabuľku, ktorých psov sa predmetné párenia týkajú. V prípade ak ste úhradu párenia vykonali, kontaktujte ma. 

Kopovom zdar!

Ekonómka KCHSK

Číslo odporúčania Dátum párenia Párenie Suka Páril pes
95/2022 05.07.2022 RP BYSTRA od Kalinovského potoka BART od Riečky
92/2022 19.06.2022 RP BETY spod Kamenného Janka GARY z Hornej báby
86/2022 27.07.2022 RP ELIS od Spolkára CVIK spod Vaškovho vrchu
83/2022 29.04.2022 RP NIKA z Hrachovského vŕšku HEROS z Halče
80/2022 07.07.2022 RP BORA Hôrecká dolina VINCO od Riečky
79/2022 30.04.2022 RP CINKA z Tancovej VINCO od Riečky
78/2022 23.04.2022 RP ENNIE spod Kunovej Leo spod Sobrany
74/2022 21.04.2022 RP CIRA spod Sninského CIRO Žabí potok
73/2022 08.04.2022 RP ANNY spod Havranieho vrchu SULTÁN z Prievrany
68/2022 06.04.2022 RP NELLY od Partilu DAK z Býkovskej doliny
66/2022 10.04.2022 RP ANDY z Dlhopolskej doliny SULTÁN z Prievrany
62/2022 26.04.2022 RP JURA z Hornej báby JARÍK z Poliakovca
60/2022 13.07.2022 RP AURA Hôrecká dolina JARÍK z Poliakovca
56/2022 15.03.2022 RP GURA z Brezovského hámra HEROS z Halče
51/2022 11.06.2022 RP LUNA Lohyňa MACO zo Šarampova
50/2022 28.02.2022 RP AXA Myslavské údolie CRIS spod Kunovej
48/2022 03.03.2022 V FANY z Veľopolia MACO zo Šarampova
42/2022 21.04.2022 RP CEDRA Hybská tiesňava BORAN Astor bojna
41/2022 26.02.2022 RP NELA Rúbaný vrch FRIS od Krivej hory
36/2022 14.02.2022 RP AGIE Brčkov dvor CEDER z Halče
28/2022 02.02.2022 RP CIFRA spod Kunovej Leo spod Sobrany
27/2022 31.01.2022 RP CHYRA z Judavinklu CRIS spod Kunovej
21/2022 09.06.2022 RP CINKA od Kalinovského potoka VINCO od Riečky
20/2022 07.02.2022 RP BAŠKA od Myslivečka CAR z Vriesinej