Zmena správcu diviačieho oplôtku Lesy SR OZ Topolčianky

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Diviačí oplôtok Lesy SR OZ Topolčianky bude mať nového správcu. Záujemcovia o tréning prosím nekontaktujte pôvodného správcu. Kontakt na nového správcu následne zverejníme.