Výsledky poľskej bonitácie – 29.10.2022 – Boboty

  • Post author:
  • Post category:Oznamy

Dňa 29.10.2022 sme v Bobotách privítali priateľov z Poľska s ich slovenskými kopovmi, aby sme ich preverili na pracovnej a exteriérovej bonitácií. Na bonitáciu sa prihlásilo 24 jedincov. 

Z 24 jedincov získalo na poli pracovnom známky: 8xG5, 8xG6 a 8xG7 (neuspelo). 

Víťazmi pracovnej bonitácie sa stali:
1.Cezar z Vriesinej, majiteľ: Wojciech Skowroński
2. Euro z Podepniewek, majiteľ: Jacek Tołłoczko
3.Elza z Podepniewek, majiteľ: Wylegała Michał

Najlepšie známky na exterierovej bonitácii získali: 
1. Baron z Miejskich Bulwarów FCI, majitel Kryger Gerard
2. Dona Obornicki Leśnik, majtel Nowak Marcin
3. Tytus z Lutomia FCI, majtel Skorochoda Piotr

Sme radi, že úroveň slovenského kopova sa drží na vysokej úrovni aj v zahraničí.

Kopovom zdar!